Scrisoare deschisă privind situaţia schimbării directorilor de şcoli pe criterii politice

Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educaţiei,
Domnului Ilie Pârvan, inspector şcolar general,

Stimaţi reprezentanţi ai statului român,
În judeţul Hunedoara, au fost schimbaţi 40 de directori de şcoli, ca urmare a deciziei po­litice a PNL. Un partid care a susţinut de­po­litizarea administraţiei publice, un partid care a acuzat PSD de numiri politice, dar care în prima lună de guvernare face exact ceea ce pretindea ca fiind impostură. Rezultatul deci­ziilor dumneavoastră îi va afecta în mod direct pe elevi, dar şi pe profesori. Dincolo de im­pos­tura de care daţi dovadă, vă precizez doar câteva dintre reglementările care nu au fost respectate.
Aşadar, procedura elaborată la nivelul ju­de­ţului Hunedoara, semnată şi publicată, de­venind astfel act administrativ cu caracter obli­gatoriu şi care produce efecte juridice, pre­vede că postul va fi ocupat de cel care are cel mai bun punctaj, facem referire la punctul IV din procedura operaţională de selecţie.
Comisia constituită la nivelul Inspectoratului Judeţean Hunedoara nu a făcut dovada că a respectat această prevedere din procedura operaţională, deoarece lista care cuprinde re­zultatele selecţiei precizează doar codul can­didaţilor cărora le-a fost aprobată detaşarea, fără afişarea punctajului obţinut de niciunul dintre candidaţi. Practic, nu v-aţi respectat pro­pria procedură.
De altfel, procedura operaţională nu oferă candidaţilor posibilitatea de a contesta punc­tajele obţinute, având în vedere faptul că vor­bim de un concurs de evaluare a dosarelor şi con­form grilei de evaluare se notează atât
CV-ul, cât şi scrisoarea de intenţie a fiecărui can­didat. Având în vedere aceste aspecte, cum puteţi dovedi că evaluarea dosarelor s-a realizat corect şi transparent?
Mai mult decât atât, având în vedere faptul că ne aflăm la mijlocul anului şcolar, aceste mo­­di­ficări pot produce efecte nedorite, cu con­secinţe negative atât pentru elevi cât şi pentru unele cadre didactice. Mai exact, vor avea loc mo­dificări în încadrări, iar schimbarea cadrului didactic în apropierea evaluărilor nu este re­co­mandată, chestiune lesne de înţeles de către oricine. Totodată, există riscul ca profesorii care au ocupat până acum aceste catedre rezervate să rămână fără normă di­dactică.
De asemenea, vă aduc la cunoştinţă că există candidaţi care nu îndeplinesc condiţiile minime de ocupare a unei funcţii de con­du­cere, mai exact nu fac parte din Corpul Na­ţio­nal de Experţi în Management Educaţional sau alţii nu se încadrează în prevederile punctul III, litera d, din procedură, referitor la calificativul maxim în ultimii patru ani şcolari.
În final, vă menţionez că toţi directorii schimbaţi zilele acestea au promovat un con­curs în urmă cu patru ani şi majoritatea au avut rezultate remarcabile în activitatea ma­nagerială, fapt ce poate fi dovedit de către fiecare director în parte.
Am convingerea că veţi verifica problemele grave semnalate, pentru că dincolo de politică, trebuie să aveţi luciditatea şi conştiinţa să re­a­lizaţi că aici primează interesul superior al ele­vilor, educaţia lor şi respectul faţă de ca­drele didactice. Ca să nu mai amintim faptul că ne aflăm într-o situaţie cu totul specială, în care elevii noştri învaţă online de aproape un an.

Cu multă consideraţie,

Laurenţiu Nistor, preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare