Comunitate

Romos: Programul național „Anghel Saligny”, accesat pentru patru investiții importante

Magdalena Șerban

Axa națională „Anghel Saligny” a permis multor administrații publice să acceadă către noi investiții care în mod cert s-ar fi materializat foarte greu din bugetele proprii, plus că ar fi însemnat mult timp pentru concretizare, lucră­rile făcându-se eșalonat, în funcție de alocări. Conducerea comunei Romos a mizat pe rețea de apă în regim cen­tralizat, drumuri reabilitate, dar și extindere rețea de alimentare cu gaze naturale.

Pentru echilibrarea facilităților oferite cetățenilor
„Unul dintre cele patru proiecte de­puse prin ((Anghel Saligny)) înseamnă rea­lizare rețea de alimentare cu apă potabilă și, totodată, rețea
de canalizare ape menajere în satul Pișchinți. Estimativul valoric ajunge la 5.484.340 de lei. Sunt două utilități importante pentru orice comunitate, fiind unele chiar de bază. În rest, le avem implementate deja. Ne dorim să oferim condiții egale tuturor localnicilor, indi­ferent de satul aparținător în care au do­miciliul, însă în unele cazuri suntem ne­voiți ca pentru a fi eligibili să ținem cont de aspectele tehnice (de exemplu pozi­ționare, distanțe, standard de cost, etc). Alt obiectiv urmărește reabilitarea dru­mului comunal DC 48B (ce face legă­tura între DN7-Halta Geoagiu spre Cugir, prin sat Romos-Romoșel, limita cu județul Alba). Suma stipulată este de 23.501.909 de lei. De asemenea, am cuprins și reabilitarea drumului comunal DC 49: Romos-Vaidei-Pișchinți-Izvor Aurel Vlaicu, totul fiind de 6.063.697 de lei. Iar pentru că există necesitatea ex­tinderii rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în localitățile Romos, Romoșel, Vaidei și Pișchinți, vrem să atra­gem fonduri de peste 25 de mili­oane de lei pentru acest lucru. Rețea func­­țională există doar în satul central, la ora actuală”, a precizat Mihaiela Csatlos (foto), primarul comunei Romos. Rea­min­tim că prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, guvernul, prin Ministerul Dezvoltării, asigură servi­ciile de bază în localităţi (apă, reţele de canalizare şi de gaze) şi reabilitează dru­murile şi podurile. De altfel, autoritatea ministerială a publicat, la începutul lunii mai, criteriile de prioritizare a proiec­telor care vor primi finanţare din bugetul total al programului de 65,5 miliarde de lei, dar şi lista sumelor repartizate pe judeţe. Până la termenul de depunere a soli­ci­tărilor, administrațiile au înaintat cereri în valoare totală de 137 de mi­li­arde de lei. La dispoziția acestora se află platforma digitală https://investitii.mdlpa.ro/, prin care s-au putut face solicitările conform ghidului disponibil atât pe site-ul Minis­terului Dezvoltării, Lucrărilor Pu­blice și Administrației (www.mdlpa.ro), cât și în platforma electronică investitii.mdlpa.ro. Totul este transparent. Întreaga selecţie a obiectivelor are la bază criteriile pre­văzute de legislaţia în vigoare, cu­prinse în Normele metodologice.