Comunitate

Mărtinești: Despre investițiile accesate în 2022, numai de bine!

Magdalena Șerban

Sărbătorile vin cu vești bune la Mărtinești, atât pentru cei mici cât și pen­tru restul comunității. Aici, tra­diția jocului călușarilor nu are oprire, iar satisfacțiile investiționale încunu­nează finalul de an.

 

De la cifre, la mulțumire administrativă

„Recent, am fost prezenți cu cetele noastre de călușari la festivalul de la Orăștie, iar în rest, cei din Mărtinești și Dâncu Mare îi vor putea ad­mira, ca în fiecare an, cu prilejul sărbă­to­rilor. Toto­dată, în ur­mătoarea perioadă vom dărui circa 50 de da­ruri (elevilor din ciclul primar), în ca­drul ser­bării pe care o vor face în 21 de­cem­brie, la cămi­nul cul­tu­ral din Mărtinești. Vine Moș Crăciun, ne-a anunțat. Vor fi alături pă­rinți, bunici, toți cei care vor să se bu­cu­re se at­mos­­fera praz­nicului creștin. Este un mic gest pe care noi, ca adminis­trație publică locală, îl realizăm an de an, in­diferent de grijile sau apăsările bugetare. Iar dacă tot am adus în dis­cu­ție, concluzia pentru 2022 este că a fost un an cu multe suișuri și co­bo­râșuri de ordin fiscal. Toată lumea speră la mai bine. Avem proiecte foarte valoroase, acce­sate pe axe precum Anghel Saligny și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), așa că așteptăm să le punem și în practică. Nu demult, prin Compania Națională de Investiții (CNI) am depus un proiect ce vizează reabilitarea și modernizarea căminului cultural din satul Jeledinți și altul pentru amenajarea unui te­ren mare de fotbal în lo­ca­litatea Dâncu Mare. Avem un teren cu covor sintetic, dar e micuț. Plus că am depus prin Agenţia pentru Finanţarea In­ves­tiţiilor Rurale (AFIR) do­cu­mentația pentru a primi fi­nan­țare în vederea a­chi­zițio­nării unei auto­u­ti­litare. Vom avea și noi o contribuție de la bugetul local, pe lân­gă fondurile eu­ro­pene prevăzute pe această com­po­nen­tă inves­ti­țio­nală. De­ți­nem un buldo la pri­mă­rie, dar nu e su­ficient. E ne­ce­sar pentru ser­vi­ciul public de gos­­podărire co­mu­nală, pentru a exe­cu­ta diverse lu­crări edilitare”, a afir­­mat primarul din Măr­ti­nești, Adinel Ioan Botescu (foto). Acesta a mai anun­țat că taxele pentru 2023 nu vor suporta ma­jorări, ci doar vor fi actua­lizate la rata inflației, deci cu indicele prevăzut de lege.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura