Comunitate

MANIFESTARE CULTURALĂ LA BAIA MARE

Fundația culturală „eCreator”, cu spri­jinul Consiliului Județean Mara­mureș, a organizat în perioada 21-24 octom­brie 2022 o manifestare culturală dedicată Teatrului Tinerilor dar cu o com­ponentă culturală eclectică: ex­po­ziții de artă, recital de poezie, spec­ta­col de teatru și, nu în ultimul rând, conferințe pe diverse teme, cuprinse în volumul „Teatrul Tinerilor”, lansat cu ocazia aceasta.
Din județul Hunedoara au participat dr. Gheorghe Firczak, Dumitru Tâlvescu, drd. Iulia Maria Ciherean și Mircea Brândușa alături de oameni de cultură din Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sighișoara și, nu în ultimul rând, Baia Mare. La pro­pu­nerea curatorului Fundației „eCreator”, Ioan Romeo Roșiianu, am prezentat co­municarea „Rutenii-un popor pe ne­drept uitat” și am oferit celor prezenți volumul editat de UCRR „Rutenii din Maramureș”. Auditoriul a primit cu in­teres expunerea despre istoria ruteni­lor, interes reflectat prin numeroasele în­trebări adresate pe acest subiect. În revista amintită mai sus a fost publicat breviarul istoric despre ruteni.
Manifestarea a fost de o înaltă ținută culturală prin efortul Fundației culturale „eCreator”, a distinsului om de cultură Ioan Romeo Roșiianu.

Dr. Gheorghe Firczak