Comunitate

Prin solidaritate și bună înțelegere, problema transportului s-a rezolvat pentru Pestișu Mic

Magdalena Șerban

În baza unei finanțări câștigată de municipalitatea din Deva prin Pro­gramul Național de Redresare și Re­zi­liență (PNRR), în cuantum de apro­xi­mativ 4,25 milioane euro, se vor achiziționa 14 microbuze electrice, fiecare cu stația de reîncărcare afe­ren­tă și încă 3 stații de reîncărcare su­plimentare. Demersul a fost realizat în parteneriat cu orașul Simeria și co­munele Băcia, Hărău, Certeju de Sus, Șoimuș, Pestișu Mic, Cârjiți și Cerbăl. Astfel, administrația publică din Pestișu Mic și-a luat o piatră de pe inimă.

Lăsați baltă, de un an
„În ce ne privește, strict pentru UAT-ul nostru vor fi dedicate 2 microbuze, iar orarul deplasărilor îl va stabili fiecare primărie în parte (vorbim de cele ce fac parte din proiect), în funcție de ne­vo­ile populației. În urma dis­cu­ți­i­lor, va fi un serviciu de trans­port public gestionat de Pri­măria Deva, în parteneriat cu ce­le­lalte primării, iar costurile ge­ne­rate suplimentar de fie­care UAT se vor aco­peri in­di­vi­du­al. Îi mul­țu­mesc prima­ru­lui De­vei, Florin Oancea, pen­tru că dă do­­va­dă de so­li­da­ritate, unin­du-ne forțele pentru binele oamenilor. În fond, cam asta înseamnă un act administrativ, iar el l-a înțeles perfect. Primăria Deva putea să acceseze orice alte proiect strict pen­tru autoritatea locală, pe lângă celelalte cereri de finanțare deja depuse, însă a întins o mână de sprijin și celorlalte comunități. Lucru rar în ziua de azi. Doar așa se putea rezolva problema trans­portului zonal, dar care cel puțin pe noi ne chinuie de aproape un an de când suntem efectiv blocați. După cum se știe, operatorul desemnat la nivel ju­de­țean a lăsat baltă traseul ce ne includea, motivând că nu e rentabil. Așa că, de atunci, fiecare cetățean se descurcă cum poate. Nu e corect! Însă nu noi, primăria, suntem vinovați, și nici nu puteam să soluționăm în alt mod. Nu am putut ajuta pe toată lumea, dar am luat un microbuz și am soluționat transportul elevilor. Fac na­veta la școlile gimnaziale și li­ceele din Hunedoara 19 co­pii”, a afirmat Daniel Dobruţchi (foto), primarul din Peştişu Mic. Mai trebuie precizat că rutele alocate în cadrul programului investițional sunt Deva – Simeria – Băcia; Deva – Șoimuș – Certeju de Sus – Hărău; Deva – Cârjiți – Peștișu Mic – Cerbăl.