„Mafia femeilor” pleacă în Germania

Teatrul de Artă Deva are un pro­gram foarte ambițios de dezvoltare re­pertorială în următoarele 4 sta­giuni, cuprinzând 32 de producții noi de teatru clasic, contemporan, mu­zical și pentru copii, conform noului proiect de management.

 

O glumă tragică

„O componentă im­portantă pentru noi este re­cu­noaș­terea internațională prin promovarea pro­ducțiilor noas­tre teatrale peste hotare, cu precădere unde trăiesc comunități importante de români. Preocuparea noastră de bază este ridicarea calității vieții con­ce­tă­țe­nilor noștri și promovarea artiștilor, atât în România cât și în lume. Teatrul de Artă Deva se pregătește de turneu în Germania, la invitația reprezentanților diasporei românești din Bavaria și Baden-Wurtenberg, orașele vizate sunt Munchen, Stuttgart, Heidelberg, Frankfurt. Piesa Mafia Femeilor, adap­tare și reluare cu distribuție nouă, este o comedie dacă o privești dinspre par­tea meridională a Europei (autorul fiind din Catania) și o tragi-comedie dacă te postezi mai la nord și privești spre sud… e vorba de percepția morții din prea multă dragoste… în cazul nostru, fizică. Patru femei total diferite sunt con­vo­cate urgent, printr-o telegramă, la în­tâl­nirea cu bărbatul iubit, Marco Anselmi. Însă ceea ce ar fi trebuit să fie o revedere romantică se transformă într-o farsă cu accente dramatice, de­ve­nind o glumă tragică, dar cu valențe co­mice. Două soţii, o logodnică şi o iubită cu perspective serioase la că­să­torie descoperă că cel pe care îl cre­deau fidel le era, de fapt, „fidel” tuturor celor patru în ace­laşi timp, fără ca ele să aibă habar una de cealaltă. Tu­mul­toasa Clelia (logod­nica pătimaşă), Ștefania, (pri­ma soţie), Amanda (proas­păt mă­ritată de o săp­tă­mână în Mexic) şi tânăra si cea mai prostuță-Marisa, se trans­formă din rivale în aliate, fiind gata să-l facă „să moară de atâta dragoste” pe Marco. În vila pe care fie­care din­tre ele o credea acasă, au surpriza să fie în­tâm­pinate doar de mu­ca­litul şi de mul­te ori depășitul de si­tuație major­dom Carlo, care, în lipsa stăpânului său cu viaţă secretă cel pu­țin „cvadruplă”, este obligat să preia oficiile de gazdă şi să facă faţă a­sal­turilor furi­bun­de ale acestor femei tră­­date. Autorul Aldo Lo Castro re­u­șește cu succes să realizeze o comedie cinică…în care prea multă iubire ucide. Îmbinarea comicului de limbaj cu cel de situație, la care se adaugă farmecul actorilor, reprezintă premiza unei pro­ducții de succes pen­tru teatrul nostru”, a declarat Mihai Panaitescu (foto), ma­na­ge­rul teatrului și, totodată, regizorul piesei. Spectacolul nu este recoman­dat per­soanelor sub 14 ani. Premierea are loc în 2 mai la ora 19.