Laurențiu Nistor: Peste 5.000 de consultații gratuite pentru hunedoreni în 2 ani

Ieri, Sala de ședințe a Consiliului Jude­țean Hunedoara a găzduit ședința Adu­nării Generale a Asociației Salvital Hunedoara, în cadrul că­reia a fost prezentată activitatea des­fă­șu­rată în anul 2022.

„Fiecare om contează”
„Rolul Asociației Salvital Hunedoara este foarte impor­tant pentru noi și pentru po­pulația județului Hunedoara, de aceea susținem fără nici o reținere activitatea pe care o desfășoară. Iată că, prin consultațiile care au loc în zonele greu accesibile din județ, în acele localități în care nu există medici de familie sau în zonele urbane unde sunt solicitări din partea oamenilor, sunt des­co­perite din timp afecțiuni care, tratate în stadiu incipient, pot salva vieți prețioase. Fiecare om contează și cred că, prin activitatea desfășurată în acești 18 ani, Asociația SALVITAL a demonstrat că este un adevărat sprijin pentru cetățeni. Mulțumesc domnului Petru Mărginean, domnului doctor Ioan Demeter și inimosului colectiv de paramedici și asistenți – oameni foarte bine pregătiți pro­fesional care, de la începutul progra­mului de telemedicină – premieră în România, au asigurat efectuarea a peste 5.000 de con­sultații gratuite!
Susținem activitatea SALVITAL și ne dorim îmbunătățirea ei, de aceea le mul­țumesc și primarilor care sprijină financiar acest proiect extrem de util și necesar pentru a asigura asistența medicală în județul Hunedoara”, a declarat Laurențiu Nistor (medalion), președintele Consiliului Ju­dețean Hunedoara. (A.Năstase)