Lansare de carte la Castelul Corvinilor din Hunedoara

Magdalena Şerban

Sâmbătă, esplanada Castelului Corvinilor din Hunedoara, a găzduit lansarea cărţii „Ioan de Hunedoara – Hunyadi János – Janko Si­bin­janin – Scurtă culegere de texte”, volum de­fi­nit ca fiind o călătorie istorică şi o perspectivă inedită asupra «românului care a avut cel mai mare viitor între străini», după cum afirma Nicolae Iorga despre Ioan de Hunedoara.

Un popor educat este unul salvat
Coordonarea proiectului aparţine lui Sergiu Ţenţ, Nicu Jianu, Ioan Scorobete şi Pilu Găină, iar manifestarea a fost organizată de Res­pec­tabila Lojă Iancu de Hunedoara 421 şi Marea Lojă Naţională din România – OES Capitulul Neboisa al Ordinului Eastern Star. Cartea a be­neficiat de susţinerea financiară a celor două entităţi amintite. Printre invitaţi, personalităţi din lumea academică şi culturală, s-au nu­mă­rat conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu – Prorectorul UVT, care a adus un salut de susţinere eve­ni­men­tului. ,,Un nume şi o personalitate precum ale lui Iancu de Hunedoara trebuie promovate, im­pactând, pe de o parte, ideea de valori, de ceea ce înseamnă un personaj care a per­for­mat aici, în România, dacă se poate spune aşa, dar şi-a extins aria de activitate în ţări ca Ser­bia, Croaţia şi Ungaria, devenind un cetăţean european sau chiar universal, date fiind ac­ţi­u­nile sale. A fost numit un ultim cruciat care s-a opus vehement evoluţiei otomane şi a Isla­mu­lui, în paralel. La acest eveniment am fost în­so­ţit de doi colegi, Iosif Ferencz – cadru didactic asociat la uni­ver­si­tatea noastră, dar care îşi des­făşoară acti­vi­tatea la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, şi de Andrei Stăvilă, colegul nostru de la Timişoara, adică doi foarte buni istorici care au evocat personalitatea lui Iancu de Hunedoara, dar au vorbit şi despre con­ţinutul cărţii nou lan­sate ce constituie o cu­legere de texte care vi­zează abordările stra­te­gice şi militare ale lui Iancu de Hunedoara, evo­luţia lui în diferite po­ziţii şi funcţii deţinute de-a lungul istoriei, etc (…) Din perspectiva proiec­ţiilor de viitor, am în coordonare şi editura Uni­ver­sităţii de Vest, aşa că le-am propus ini­moşilor reprezentanţi ai Aso­ciaţiei Iancu de Hunedoara ca în cazul în care vor mai avea şi alte proiecte editoriale, să con­teze pe noi“, a apreciat conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu. De altfel, mai trebuie precizat că pe lângă pârghiile puse la dispoziţia studenţilor pentru dez­vol­ta­rea profesională, conducerea instituţiei de în­văţământ superior din Timişoara accentuează rolul de responsabilitate socială şi echitate, în cadrul programelor educaţionale oferind locuri speciale celor cu resurse ma­teriale precare, cetăţenilor de etnie rromă ori can­didaţilor din mediul rural.

Recompensarea meritelor
Cum puterea exemplului poate avea valenţe majore, prin astfel de acţiuni, comunitatea fiind îndemnată să-şi susţină exponenţii valorici, în cadrul întrunirii, eleva Daria Petrescu de la Co­le­giul Mihai Eminescu din Petroşani, olimpică la istorie, a primit din partea Asociaţiei Iancu de Hunedoara un premiu de 1.000 de lei, ca semn de preţuire pentru rezultatele notabile ob­­­ţinute. De amintit că demersuri asemănă­toa­re au avut loc şi în anii trecuţi, unul dintre ele fiind cel iniţiat de Marea Lojă Naţională din România – OES Capitulul Neboisa Hunedoara, Uni­versitatea de Vest din Timişoara si Ins­pec­to­ra­tul Şcolar Judeţean Hunedoara, care au or­ga­ni­zat Gala Excelenţei „Premiile Iancu de Hu­ne­doara” şi Balul Caritabil „Iancu de Hune­doara”, extrem de importante, având în vedere că au fost premiaţi elevi şi dascăli din judeţ, care au înregistrat merite deosebite la olim­pi­a­dele na­ţio­nale şi la concursurile internaţionale.

One thought on “Lansare de carte la Castelul Corvinilor din Hunedoara

  • 24 mai 2021 la 3:47
    Legătură permanentă

    Un roman care si-a trădat neamul!
    A trecut la unguri și la catolici!

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.