Comunitate

Insemex Petroşani a reprezentat România la Albena

Magdalena Șerban

Recent, o delegaţie de specialiști din ca­drul Institutului Naţional de Cer­ce­tare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă – Insemex Petroşani a participat la Albena (Bulgaria), la cea de-a 22-a Geo­conferinţă Internaţională Multi­dis­ci­plinară SGEM, manifestare de renume în partea central-estică a Europei.

Noi contacte, noi oportunități
Secțiunile tratate la ediția din acest an au fost diverse, precum: Geologie, Hidro­geologie, Inginerie Geologică și Geotehnică, Energie verde, Minerit și Explorare, Informatică, Ecologie și Pro­tecția Mediului, etc, iar conferinţa a fost împărțită pe mai multe activități știi­n­țifice (prezentări orale, prezentări poster, prezentări ale doctoranzilor, workshop-uri). Un număr de 30 dintre lucrările participante aparțin Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă INSEMEX Petroșani. Mai trebuie pre­cizat că lucrările în extenso vor fi trimise spre evaluare și indexare în cele mai importante baze de date științifice internaționale: Clarivative Analytics ISI Web of Science/ Web of Knowledge, SCOPUS, Engineering Village/Compen­dex, CrossRef, Active DOI, ProQuest, EBSCOhost, British Library, Mendeley, Google Scholar, etc. ,,SGEM este una dintre cele mai prestigioase manifestări din domeniul științei și cercetării. Timp de 22 de ani, a reunit oameni de știință, cercetători, teoreticieni și practicieni din întreaga lume pentru a împărtăși, a face schimb și a promova noi descoperiri, abordări și tehnologii inovatoare în do­meniile lor specifice. Unul dintre obiec­tivele principale ale SGEM GeoCon­ferences este de a implica diverse instituții educaționale, de afaceri, non-profit și politice într-o conversație la scară largă pentru a iniția o nouă mo­dalitate de cooperare științifică la nivel mondial. Pentru realizarea acestui ideal, oamenii de știință trebuie să-și extindă cooperarea dincolo de granițele geoști­in­țelor tradiționale. Astfel, ne-am ală­turat la crearea acestei platforme de cunoaștere, inovație și schimb de idei”, a afirmat dr.ing. George Artur Găman (foto), directorul general al Insemex Petroşani şi preşedintele Asociaţiei Sal­vatorilor Minieri şi de Suprafaţă. Acesta a mai subliniat faptul că toţi cei prezenţi la Albena deţin o bogată experienţă în ramurile de interes, ceea ce a repre­zen­tat o bună oportunitate pentru disemi­na­rea rezultatelor cercetării şi pentru acu­mularea de noi cunoştinţe în do­me­niu, dar şi pentru stabilirea şi conso­li­da­rea unor noi contacte comerciale.