Geoagiu: Investiții la linia de start sau de final

Magdalena Șerban

Din fonduri europene nerambursabile ori în urma accesării cu succes a unor axe gu­vernamentale, conducerea orașului Geoa­giu bifează o serie de reușite in­ves­ti­ționale.

Modernizări de drumuri, centre sociale, pod și racorduri la utilități
„Sunt mai multe obiective de interes pe care le vom materializa sau care deja au fost implementate. De exemplu, preconizăm ca în circa o lună să realizăm recepția la proiectul demarat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL II) ce are ca obiec­tiv modernizare de drumuri în locali­ta­tea aparținătoare Aurel Vlaicu (asfaltare, rigole de scurgere). Lucrările sunt aproape de final. Totodată, am semnat contractul de execuție pentru un Centru Comunitar Multi­funcțional pentru Asigurarea unor Servicii de Îngrijire Personală, demers câștigat din fonduri europene, mai exact prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), în aproximativ o săptămână vizând să emi­tem ordinul de începere a lucrărilor. Dorim să venim în sprijinul persoanelor defa­vo­ri­zate care din cauza situației economice pre­care nu dispun de condiții minime de igienă. Pentru acestea se propune realizarea unui centru social care să cuprindă grupuri sa­ni­tare și vestiare cu cabine de duș organizate separat – pentru bărbați și pentru femei, spă­lătorie dotată cu mașini de spălat și uscătoare si o sală multifuncționalaă pentru activități care să încurajeze coeziunea so­cială a acelora care, din pricina con­di­țiilor în care trăiesc, ris­că marginalizarea și exclu­de­rea socială. Tot prin PNDL au de­butat și lucrările la noul pod din Car­tierul Muzican­ților, ce va fi nu doar pie­tonal, ci și rutier. Apoi, în 31 ianuarie 2021 s-a încheiat pro­iectul aferent Centrului de Zi și Unității de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Vârst­nice, urmând licențierea serviciilor și apoi punerea lui în circuit. Pentru această locație, din bani europeni s-a modernizat o clădire în suprafață de aproape 300 mp și a fost dotată cu mobilier (mese, scaune, du­lapuri, paturi) și aparate electrocasnice (ara­gaz, cuptor, hotă etc.). O altă componentă a fost achiziția unei ambulanțe sociale, extrem de importantă pentru de­ru­larea activității centrului. Unul dintre scopurile demersului nostru este să reducă ine­ga­lităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate prin îmbu­nă­tă­ţirea accesului la serviciile sociale, cultu­rale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de comunităţi. De asemenea, din bugetul local s-au făcut mai multe reparații, (rigole de scurgere, rețea apă-canalizare) și s-au realizat racordurile la apă-canal, respectiv s-au montat con­toarele pentru sistemul electric la noul bloc ANL”, a arătat primarul din Geoagiu, Vasile Cărăguț (foto).

Creșă modernă, reabilitări termice și extindere rețele
În altă ordine de idei, edilul are un as în mânecă la capitolul investiții viitoare, pentru că a pregătit noi proiecte pentru depunere. “Recent, am înaintat o cerere de finanțare către Compania Națională de Investiții (CNI) pentru construcția unei creșe în Geoagiu, nevoile comunității fiind într-o continuă creștere în acest sens. Nu toată lumea are părinți, bunici sau străbunici pe care să se bazeze atunci când trebuie să-și lase copilul în grijă pentru a putea merge la muncă. Fiind vorba de un cadru educațional, părinții vor avea siguranța că totul e sub control, iar pri­chindeii vor beneficia de îngrijire spe­cia­lizată. În prezent, comunitatea nu dispune de o astfel de unitate de învățământ pentru educația timpurie preșcolară. Investiția constă în construirea și dotarea unei creșe cu patru grupe pentru 40 copii, construcție nouă, în regim de înălțime P, cu o suprafață construită pentru creșă de 1244 metri pă­trați, care va asigura toate funcțiunile im­puse de normele actuale în domeniu. Se va contribui la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Totodată, în scopul de a ne încerca norocul pe Fonduri de Me­diu, în lucru e și documentația pentru rea­bilitarea termică a școlii primare din Geoa­giu și modernizarea sistemului de iluminat public din stațiunea Geoagiu-Băi (înlocuire lămpi cu unele moderne, pe bază de led) pen­tru a reduce considerabil cheltuielile lu­nare cu energia electrică. Totodată, intro­du­cerea rețelelor de alimentare cu apă și ca­nalizare în localitatea aparținătoare Homo­rod și extinderea rețelei de gaz în Bozeș și Băcâia le vom cuprinde în cereri de finan­țare prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny”, a mai subliniat edilul-șef.

…și un apel către medici
Deoarece vremurile actuale sunt greu încercate de ravagiile pe care SARS-COV2 le face la nivel mondial, iar necesitățile sanitare ale populației sunt din ce în ce mai accentuate, un of al administrației publice din Geoagiu rămâne nevoia unui medic de familie (pentru 1.500 – 2.000 de persoane), precum și a unui medic de medicină școlară. Acestora li se vor pune la dispoziție pe toată perioada în care vor fi angajați aici, cazare gratuită și cabinete cu toate dotările ne­ce­sare exercității unui act medical de calitate. Pentru mai multe informații privind con­di­țiile și facilitățile, cei interesați pot suna la nu­mărul de telefon 0254.248.880 sau pot scrie pe adresa de e-mail: [email protected]. “Vă așteptăm să faceți parte din comuni­tatea noastră!”, a fost mesajul transmis de Vasile Cărăguț.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.