Comunitate

EURECA-PRO Review Week – deschidere majoră către lumea academică internațională pentru Universitatea din Petroșani

Magdalena Șerban

De Ziua Europei, 9 mai, în „Aula Magna” a Universității din Petroșani a avut loc ceremonia oficială de des­chi­dere a evenimentului internațional „EURECA-PRO Review Week” ce a reunit peste 100 de studenți și cadre didactice din cadrul universităților partenere în consorțiul EURECA-PRO. Până acum, au mai fost organizate întâlniri în Austria, Polonia și Grecia.

Viitorul se construiește în prezent
Au luat cuvântul rectorul universității gazdă – prof.univ.dr.ing. Radu Sorin, subprefectul Gheorghe Bogdan Urdea, vicepreședinte al Consiliului Județean Hunedoara – Alin Țambă, prorectorul Dan-Codruț Petrilean, Lisa Pichler – ma­nager de proiect EURECA-PRO, Susane Feiel – șef Departament Relații Inter­na­ționale al Universității din Leoben (Austria), respectiv prorectorul Uni­ver­sității din Leoben – Peter Moser. Vice­pre­ședintele Consiliului Județean Hunedoara a transmis mesajul preșe­din­telui Laurențiu Nistor, accentuând ideea unui parteneriat instituțional bazat pe proiecte de anvergură. „Rea­li­zarea și dezvoltarea acestui consorțiu univer­si­tar EURECA-PRO reprezintă un pas important atât pentru universitate, cât și pentru întreaga regiune, vizată în prezent de ample proiecte de de­car­bo­nificare și trecerea la o industrie bazată pe energie regenerabilă, prietenoasă cu mediul. Avem nevoie de un hub uni­versitar bine pus la punct, care să ofere direcția optimă în utilizarea resurselor zonei, dar și a capitalului uman. Ex­periența cu care vin universitățile im­pli­cate în acest demers va fi de mare ajutor și cred că toate proiectele pe care le veți derula împreună vor avea rezultate vizibile pentru pregătirea aplicată a ge­ne­rațiilor care vin din urmă. Uni­ver­sitatea Petroșani este unul dintre pilonii strategici ai dezvoltării zonei Văii Jiului, fiind implicată, alături de Consiliul Jude­țean și alți parteneri, în construcția unor proiecte de investiții de viitor axate pe fonduri europene”, a afirmat Alin Țambă. De asemenea, acesta a amintit faptul că CJ Hunedoara a atras în ultimii ani aproape un miliard de euro din fonduri nerambursabile, încă 525 de milioane de euro mai sunt în cadrul programului Tranziție Justă, aprobat la Bruxelles, în decembrie 2022, o parte însemnată a acestor bani, mai exact circa 200 de milioane de euro revenind Văii Jiului. ,,Universitatea din Petroșani a intrat în parteneriat cu noi și alte 20 de entități, instituții de învățământ superior și de mediu, cu profil tehnologic, companii de stat și private, pentru realizarea în orașul Simeria a unui consorțiu regional inte­grat, ce se dorește a fi un Smart Cam­pus. Sperăm să primim finanțarea ne­ce­sară pentru a pregăti specialiști încă din timpul liceului”, a mai adăugat vice­președintele.

Pe harta europeană
„Învățământul superior de la Petroșani a căutat mereu să fie conectat la priori­tățile europene. Azi, tehnologia s-a schim­bat și a evoluat spre roboți și dimi­nuarea poluării, iar noi ne-am adaptat. (..) Consumul responsabil și producția responsabilă sunt factori majori care influențează societatea globală și este mare provocare a noastră. Scopul nos­tru e de a dezvolta un învățământ su­pe­rior de calitate, care să fie același, indi­fe­rent dacă vorbim de Germania, Austria sau Petroșani, care să fie aliniat ten­dințelor pieței de muncă și dezvoltării rapide și permanente a economiei mon­diale”, a punctat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai (foto), rectorul Universității din Petroșani, care a mai precizat că „în acest an, instituția noastră celebrează 75 de ani de activitate. Fondată pe ba­zele Institutului de Mine din Petroșani, în 1948, care a specializat oameni în ex­ploa­tarea depozitelor de cărbuni și mi­nerale, fiind aproape de minele de cărbune, are o tradiție în acest domeniu în România”.

Ce înseamnă consorțiul
Montanuniversität Leoben (Austria), Universitatea Minieră și Tehnologie din Freiberg (Germania), Universitatea din Petroșani (România), Universitatea din León (Spania), Universitatea Tehnică din Creta (Grecia), Universitatea de Teh­no­logie Silezia (Polonia) și Mittweida Uni­versity of Applied Science (Germania) și-au unit forțele pentru a crea o Universitate Europeană puternică și unică în domeniul consumului și pro­duc­ției responsabile (RCP): EURECA-PRO. Din acest an, acestora li se alătură alte două universități, una din Franța și alta din Belgia. Astfel, reprezentații celor 9 universități partenere dezbat în aceste zile realizările consorțiului și pregătesc continuarea într-o noua etapă, EURECA-PRO 2.0., cu extinderea orizontului de colaborare până în 2040, poate chiar 2050. Totodată, au prilejul ca până în 12 mai să cunoască mai bine ceea ce în­seam­nă Valea Jiului, care este patri­moniul istoric, cultural și specificul aces­teia. Reamintim că EURECA PRO are ca scop derularea unor programe de studii comune între universitățile partenere, (licență, master și doctorat), atât online, cât și fizic. Proiectul EURECA-PRO 1, de altfel unul strategic, a debutat în no­iem­brie 2020 și se va finaliza în noiembrie 2023, finanțarea provenind de la Co­misia Europeană (80 la sută) și Minis­terul Educației (20 la sută), ceea ce în­seamnă 832.000 de euro pentru uni­versitatea hunedoreană. Printr-un pro­iect comun, sunt cuprinse tehnologii de valorificare superioară a substanțelor minerale nonenergetice, valorificarea resurselor energetice regenerabile din zonă (hidro, bio, eoliană), promovarea unor măsuri de echitate interregională referitor la resurse, reorientarea com­pe­tențelor în minerit în do­meniul resur­se­lor minerale nonenergetice (cuarț, ma­teriale de construcție, sare, cupru).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura