Directorul Direcției Silvice Hunedoara: Nu avem o criză a lemnului

­Adriana Năstase

MESAGERUL HUNEDOREAN a aflat de la directorul Direcției Silvice Hunedoara, Radu Crișan (foto), dacă avem o criză a lemnului în județ.

Există în prezent o criză a lemnului de care se tot vorbește. Puteți spune care sunt consecințele acesteia asupra Direcției Silvice Hunedoara?
Strict pentru judeţul Hunedoara nu se poate vorbi despre o legătură între D­irecţia Silvică și o eventuală criză a lem­nului de foc. Evidenţele arată că peste jumătate din fondul forestier naţional al ju­deţului este retrocedat foştilor proprietari, iar vegetaţia forestieră din afara fondului forestier are o pondere însemnată. Astfel, cererea de lemn de foc din pădurile statului ad­mi­nis­trate de către Direcţia Silvică este nesem­ni­ficativă, populaţia soli­ci­tând lemnul res­pectiv din proprie­tă­ţile proprii şi în special din fâneţe si păşuni împădurite. Personalul silvic este implicat în derularea tuturor pro­cedurilor tehnice şi legale pentru ca lemnul de foc din pro­prie­tăţile private să ajungă în timp util în gospodăriile proprietarilor.

De asemenea, se vorbește că românii sunt ținuță în casă ca să se taie pădurile. Cum s-a ajuns în această situație?
Aplicarea regimului silvic nu are nici o le­gătură cu pandemia. În sprijinul acestei afir­maţiii stau mărturie raportările statistice, raportări care spun același lucru: indiferent de factorii externi, indicatorii anuali realizaţi de ocoalele silvice nu se abat de la cei sta­biliţi prin amenajamentele silvice, amena­jamente aprobate prin ordin de ministru și elaborate pe perioade de 10 ani.

Există un mit, când plouă mult și se pro­duc inundații, toată lunea zice că așa ne tre­buie, dacaă am tăiat padurile. Este ade­vărat?
Încă din anul 1954, în România, prin ame­najarea pădurilor, acestea au fost împărţite în 2 mari grupe: păduri cu funcţii de pro­tecţie şi păduri cu funcţii de producţie şi pro­tecţie. Gospodărirea lor este subor­do­nată în principal îndeplinirii acestor funcţii (protejarea apelor, a solului, protejarea me­diului impotriva factorilor climatici si indus­triali dăunatori, de recreere, de conservare şi ameliorare a biodiversitatii, etc.) şi doar în secundar pentru asigurarea materiei prime pentru industrie şi a nevoii de combustibil pentru încălzire. Astfel, în bazinetele to­ren­ţiale, în albiile majore, pe versanţii direcţi, pădurile îndeplinesc un rol de protecţie a apelor şi aici nu sunt reglementate procese de producţie. Faptul, că în unele cazuri, pă­durile nu reuşesc să stăvilească urgiile na­turii, se datorează intensităţii/duratei de­o­se­bite a fenomenelor naturale şi nu acti­vi­tăţii de gospodărire a pădurilor.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.