Contribuţii aplicabile în funcţie de tipul asiguratului

În scopul informării contribuabililor care datorează contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi contribuţia asiguratorie de muncă, în cele ce urmează vă prezentăm un Centralizator al contribuţiilor aplicabile funcţie de tipul asiguratului:
1. Salariatul NU îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor (indiferent de nivelul studiilor şi vechime): CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.
2. Salariatul îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar angajatorul NU îndeplineşte condiţiile de la art. 60, pct. 5 din Codul fiscal (minim 80% din CA, salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei pentru 8 ore de muncă/zi): CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.
3. Salariatul îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar îndeplineşte condiţiile de la art. 60, pct. 5 din Codul fiscal (minim 80% din CA, salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei pentru 8 ore de muncă/zi) şi venitul brut lunar NU depăşeşte 30.000 lei: CAS – 21,25%, CASS – NU şi CAM – 2,25%, după aprobarea unei scheme de ajutor de stat – 0,3375%.
4. Salariatul îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor, dar îndeplineşte condiţiile de la art. 60, pct. 5 din Codul fiscal (minim 80% din CA, salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei pentru 8 ore de muncă/zi) şi venitul brut lunar DEPĂŞEŞTE 30.000 lei: CAS – 21,25% până la venitul de 30.000 lei şi 25% pentru ce depăşeşte, CASS – Nu se datorează până la 30.000 lei şi se va datora 10% pentru ce depăşeşte şi CAM – 2,25%, după aprobarea unei scheme de ajutor de stat – 0,3375% până la 30.000 lei.
5. Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege: CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.
6. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată de angajator: CAS – 25%, CASS – NU şi CAM – 2,25%.
7. Persoane fizice care au raportul de muncă suspendat, ca urmare a faptului că se află în incapacitate temporară de muncă şi beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate, suportată din FNUASS: CAS – 25%, CASS – NU şi CAM – NU.
8. Preşedinţii asociaţiilor de proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari: CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – NU.
9. Administratorii societăţilor desemnaţi/ numiţi în condiţiile legii, precum şi reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de administraţie: CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.
10. Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente potrivit legii, ca urmare a reîncadrării activităţii: CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.
11. Persoane fizice care realizează venituri din activităţi dependente, asigurate în sistemele proprii de asigurări sociale (ex. avocaţii) şi care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii: CAS – NU, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.
12. Persoane fizice alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial – în această categorie se includ persoanele alese în consiliul de administraţie/ comitetul director/ consiliul superior, comitetul executiv/ biroul permanent, comisia de disciplină şi altele asemenea: CAS – 25%, CASS – 10% şi CAM – 2,25%.

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.