Completarea Declaraţiei Unice 212 pentru veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017 şi/sau estimate pentru anul 2018

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a organizat în data de 18.04.2018 şi, respectiv 25.04.2018, pe pagina proprie de Facebook, o sesiune de asistenţă şi îndrumare online pentru contribuabili. Tema sesiunii de asistenţă online a constat în Completarea Declaraţiei unice 212 pentru veniturile din activităţi independente realizate în anul 2017 şi/sau estimate pentru anul 2018.
Mai jos prezentăm un nou set de întrebări formulate de contribuabili şi răspunsurile oferite de reprezentanţii ANAF, cu menţiunea că în cadrul acestei sesiuni de asistenţă online, reprezentanţii ANAF au analizat doar întrebările care vizau tema anunţată, iar majoritatea răspunsurilor au fost comunicate pe loc. Întrebările rămase fără răspuns urmează a fi soluţionate în perioadele următoare – potrivit informaţiilor furnizate de specialiştii Direcţiei Generale de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF.

Întrebare contribuabil: Sunt angajată cu C.I.M., 8 h/zi, cu salariu mai mare de 1.900 lei. În anul 2017 ca PFI, am avut venituri nete din comisioane, asistent în brokeraj, 6.500 lei net, pentru care am depus D200 în data de 29.01.2018. Am depus şi D220 pentru anul 2018 cu un venit net estimat de 5.400 lei.
Trebuie să depun D212? Dacă răspunsul este da, atunci care capitol şi secţiune trebuie să completez din D212?
Veniturile salariale se cumulează cu veniturile obţinute din comisioane, ca PFI?
Trebuie să plătesc CAS şi CASS pentru veniturile nete din comisioane, ca PFI?
CAS şi CASS sunt cheltuieli deductibile?
Veniturile din comisioane (asigurări) sunt activităţi de comerţ, prestări servicii sau profesii liberale? Care căsuţă se bifează în D212?
Răspuns ANAF:
1. În situaţia în care, în anul 2018, aţi depus formularul 200 până la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018, nu aveţi obligaţia completării Capitolului I al „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice“ pentru veniturile realizate în anul 2017 însă, chiar dacă aţi depus formularul 220, trebuie să depuneţi şi formularul 212 până la data de 16 iulie 2018, completând Capitolul II. „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate“.
2. Veniturile din salarii nu se cumulează cu veniturile obţinute ca PFI.
3. În cazul în care venitul nu se încadrează în plafonul reprezentând cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, nu aveţi obligaţia, dar puteţi opta atât pentru plata contribuţiei de asigurări sociale cât şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, prin depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenul stabilit de legislaţia în vigoare.
4. CAS datorată este deductibilă, iar CASS nu este deductibilă la calculul venitului anual impozabil din activităţi independente.
5. În formularul 212, pentru veniturile din comisioane veţi completa rubrica Activităţi independente – activităţi de producţie, comerţ, prestări servicii.

Întrebare contribuabil: O pensionară cu pensie anticipată dacă realizează venituri ca PFI sub 22.800 lei/an trebuie să depună D212? Datorează CAS şi CASS? Veniturile din activităţi independente (comisioane) se cumulează cu pensia anticipată?
Răspuns ANAF: În limita informaţiilor furnizate, menţionăm că în calitatea dvs. de pensionar, nu datoraţi contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile din activităţi independente. Dacă estimaţi pentru anul 2018 venituri din activităţi independente sub plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, AVEŢI obligaţia depunerii Declaraţiei 212, completând datele privind venitul estimat. Nu datoraţi contribuţii de asigurări sociale de sănătate dacă veniturile realizate cumulat, în afară de pensie, din activităţi independente şi din alte categorii de venituri (chirii, dobânzi, dividende etc.) nu depăşesc plafonul de 22.800 lei.

Întrebare contribuabil: Am vândut ca persoană fizică o maşina în valoare de 40.000 lei. Trebuie să depun declaraţia sau nu?
Răspuns ANAF: În situaţia dvs. nu este necesar să depuneţi declaraţia unică.

Întrebare contribuabil: Ca şi pensionar am vreo scutire la plata CAS şi CASS dacă obţin venituri peste 22.800 lei?
Răspuns ANAF: Persoanele care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţii de asigurări sociale pentru veniturile obţinute din activităţi independente în anul 2018, dar datorează contributii de asigurari sociale de sănătate.

Întrebare contribuabil: Un titular al unei intreprinderi individuale cu venituri sub 22.800 lei care are calitatea şi de salariat trebuie să plătească CAS şi sănătate? Vă rugăm să răspundeţi şi pentru cazul în care veniturile ar fi peste 22.800 lei.
Răspuns ANAF: În prima situaţie menţionată de dvs., nu se datorează CAS în cazul în care se estimează un venit din activitatea independentă care nu se încadrează în plafonul reprezentând cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară. Nu se datorează nici CASS dacă veniturile cumulate, exclusiv cele din salarii, nu depăşesc plafonul de 22.800 lei În cazul în care acest venit depăşeşte 12 salarii minime brute pe ţară, se datorează şi CAS şi CASS.

Întrebare contribuabil: O persoană angajată, dar care a avut venituri din activităţi independente în 2017 sub 22.800 lei trebuie să depună 212?
Răspuns ANAF: Da, aveţi obligaţia depunerii formularului 212 în cazul în care sunteţi salariat şi aţi obţinut venituri din activităţi independente in anul 2017. La Capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate în anul 2017“ din declaraţia 212, veţi completa informaţii în funcţie de categoria de venit obţinută, de activitatea desfăşurată şi de modul de determinare a venitului net, iar la capitolul II date privind veniturile estimate a se realiza în anul 2018. Plafonul de 22.800 lei se are în vedere doar la stabilirea obligaţiilor privind contribuţiile sociale.

Întrebare contribuabil: Un pensionar care are PFA la venit real, prestări servicii a realizat în 2017 un venit care a depăşit plafonul de 12 salarii minime, însă în 2018 a estimat un venit sub plafon. Ce obligaţii de plată are de declarat în D212? Dacă este scutit de plata contribuţiei la pensii, va fi scutit şi de sănătate pentru că a estimat un venit sub plafon?
Răspuns ANAF: În D 212 se completează informatii privind veniturile realizate în anul 2017. Totodată se declară şi veniturile estimate pentru anul 2018 pentru care se calculează impozit pe venit în cotă de 10%. În cazul pensionarilor care realizează venituri din activităţi independente nu se datorează CAS pentru aceste venituri. În situaţia în care persoana respectivă realizează şi alte venituri în afara pensiei, care cumulate depăşesc plafonul de 22.800 lei se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate în anul 2018.

Întrebare contribuabil: Un PFA care declară că estimează un venit net sub plafon în declaraţia 212 pentru anul 2018, poate alege să nu plătească CAS pentru anul 2018?
Răspuns ANAF: Dacă venitul estimat a se realiza în anul 2018, este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare, nu aveţi obligaţia completării capitolului corespunzător pentru stabilirea contribuţiilor de asigurări sociale în declaraţia 212.

Întrebare contribuabil: Pentru anul 2018 în categoria cheltuielilor deductibile aferente unei activităţi din profesii liberale nu se cuprind CAS-ul şi CASS-ul. Sumele datorate pentru CAS şi CASS se vor scădea din venitul net impozabil (punctul 3) şi suma rezultată se va trece la rândul 3.1 Venit impozabil?
Răspuns ANAF: În formularul 212, pentru anul 2018 se declară în formular doar veniturile estimate. Potrivit reglementărilor valabile în anul 2018, venitul net anual impozabil, din activităţi independente se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate (venit net anual – pierderi reportate), din care se deduce CAS datorată. CASS nu este deductibila la calculul venitului anual impozabil.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Popice: Doi sportivi din judeţul Hunedoara, convocaţi la lotul naţional pentru “mondiale”

Conducerea federaţiei de specialitate a stabilit, după desfăşurarea Campionatelor Naţionale de popice de la Hunedoara, componenţa loturilor naţionale ale României...

CNS Cetate Deva, pe locul doi la turneul zonal de futsal

Echipa CNS Cetate s-a situat pe locul doi la turneul zonal de fotbal în sală de la Timişoara, din cadrul...

Anamaria Ocolişan revine în sala de gimnastică

Concursul de gimnastică bilateral cu echipa din Finlanda, o verificare utilă şi necesară, organizată la Deva, ne-a oferit posibilitatea să...

Închide