Mesagerul financiar-fiscal

Clarificarea măsurilor de sprijin a sectorului construcţii

În şedinţa Guvernului României din 23 mai 2019 a fost aprobată Ordonanţa de urgenţă privind modificarea şi completarea unor acte normative.
Luând în considerare necesitatea clarificării măsurilor de sprijin a sectorului construcţii şi a modului în care se determină cifra de afaceri pentru societăţile care beneficiază de sprijin, prin actul normativ menţionat s-a modificat şi s-a completat Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
1. La articolul 60, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„5. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii, cu excepţia extracţiei cărbunelui inferior:
a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii, care cuprind:
i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 – Secţiunea F – Construcţii;
ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN:
2312 – Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate;
2331 – Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică;
2332 – Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă;
2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii;
2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii;
2363 – Fabricarea betonului;
2364 – Fabricarea mortarului;
2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos;
2370 – Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii;
2512 – Fabricarea de uşi şi ferestre din metal;
2511 – Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
0811 – Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei;
0812 – Extracţia pietrişului şi nisipului;
2351 – Fabricarea cimentului;
2352 – Fabricarea varului şi ipsosului;
0520 – Extracţia cărbunelui inferior;
2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
iii) 711 – Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică;
b) angajatorii realizează cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru firmele nou înfiinţate, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care aplică scutirea, iar pentru firmele existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru firmele existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toată durata anului în curs, iar pentru firmele existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul firmelor nou înfiinţate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manopera, materialele, utilaj, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată.
c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76, alin. (1) – (3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale. În aplicarea acestui articol se înţelege că vor beneficia de scutiri inclusiv angajaţii care în timpul lunii obţin un venit brut mai mic de 3.000 lei, cauzat de concediu medical, protecţie socială, suspendări – concedii fără plată, absenţe nemotivate, contracte cu timp parţial, angajări în timpul lunii, încetări de activitate în timpul lunii.
d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului Finanţelor Publice, al ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale, al ministrului Sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.”
2. La articolul 60, după punctul 5 se introduce un nou punct, respectiv punctul 5^1, cu următorul cuprins:
„5^1 – Facilităţile fiscale prevăzute la art. 60 pct. 5, 138^1, 154 alin. (1) lit. r) şi alin. (2) nu se acordă pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de salariaţii detaşaţi.”

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura