Casa de Ajutor Reciproc EUROPA Hunedoara – trecut, prezent şi viitor

11 martie 2015 | 1 Comentariu | Publicat in: Actualitate

foto car deva (1)Cunoscută de-a lungul timpului drept Casa de ajutor reciproc a salariaţilor din Combinatul Siderurgic Hunedoara, CAR EUROPA are o istorie tumultuoasă de-a lungul celor peste 65 ani de activitate.

În anul 1957, Hunedoara avea o populaţie de 36.000 de locuitori şi îşi contura tot mai mult imaginea de oraş industrial. Uzina angaja muncitori din satele învecinate, dar şi din Moldova, Oltenia şi Muntenia, îndemnaţi să se stabilească în oraş în timpul procesului de industrializare forţată din perioada comunistă. Acest proces a făcut ca populaţia oraşului să explodeze de la 4.800 de locuitori în 1930, la aproape 100.000 în 1990, Hunedoara devenind astfel cel mai mare oraş mono-industrial din ţară.
Combinatul din municipiul de pe Cerna era considerat „perla” siderurgiei româneşti, realizând cu cei aproape 20.000 salariaţi, produse apreciate în toată lumea. Întrucât Casa de ajutor reciproc avea membri exclusiv angajaţi ai combinatului, numărul acestora a cunoscut o creştere permanentă în timpul procesului de dezvoltare a uzinelor, astfel încât la începutul anilor 1990 se înregistrau peste 15.000 membri. În anul 1991, combinatul siderurgic şi-a schimbat denumirea din CSH în Siderurgica S.A., ca urmare a transformării acestuia în societate pe acţiuni. Numele Casei de ajutor reciproc a fost schimbat şi el în CAR Siderurgica. Însă, indiferent de denumirea sa, Casa de ajutor reciproc a fost mereu alături de membrii săi, oferindu-le sprijin financiar la nevoie. Parte din membrii Casei, acum pensionari, îşi amintesc cu nostalgie timpurile când erau salariaţi ai combinatului şi mărturisesc că doar împreună cu CAR-ul au reuşit să îşi îndeplinească diferite proiecte, iar grija ratelor era ca şi inexistentă, întrucât acestea erau reţinute pe statul de plată.
Începând cu anul 1993, ca urmare a trecerii la economia de piaţă, combinatul a cunoscut restructurări succesive, rezultând valuri de disponibilizări. Oţelăria Nr. 1, cu o capacitate de 330.000 tone pe an, a fost închisă, precum şi trei cuptoare de la Oţelăria Nr. 2. La jumătatea anului 1999, Oţelăria nr. 2 a fost oprită, apoi cocseria, iar în luna  iunie, la 115 ani de la inaugurarea uzinei, au fost închise furnalele pentru producerea fontei. Procesul de închidere a continuat în 2003 iar 5.300 de angajaţi au fost trimişi în şomaj. Compania şi-a schimbat din nou numele în septembrie 2003, după ce uzina a fost achiziţionată  de către Mittal Steel. Numărul de angajaţi a scăzut la 1.260 în 2008, la finele anului 2011 erau 820 de angajaţi.
Ca urmare a situaţiei dezastruoase a combinatului, activitatea şi indicatorii de performanţă ai CAR SIDERURGICA au cunoscut o contracţie puternică. Pe lângă şocul diminuării continue a numărului de membri, Casa a început să întâmpine dificultăţi în deservirea celor rămaşi. Devenise o practică curentă refuzul conducerii combinatului de a vira Casei sumele reţinute de la membri reprezentând rate şi depuneri la fondul social, preferând să le utilizeze în alte scopuri. Pe fondul acestei stări de fapt, din lipsă de fonduri, se înregistrau întârzieri de până la şapte luni la plata împrumuturilor.
Noua echipă de conducere a CAR a realizat faptul că limitarea sferei de cuprindere a membrilor doar la angajaţii combinatului nu oferă sustenabilitate Casei, întrucât acesta se află în declin cronic. Astfel, hotărându-se externalizarea din incinta uzinei, a fost achiziţionat un sediu nou în oraş, în scopul creării unei agenţii în afara combinatului, lărgind astfel bazinul potenţialilor membri. Noul punct de lucru a fost amenajat după cele mai înalte standarde ale vremii, a fost dotat cu tehnică de calcul de vârf, implementându-se evidenţa electronică a membrilor. În vara anului 2001, punctul de lucru a fost dat în folosinţă, iar în scurt timp, volumul operaţiunilor derulate aici l-a depăşit pe cel de la sediul central aflat în incinta combinatului. Numărul cererilor de înscriere şi împrumut a explodat, astfel că anul 2002 rămâne în continuare un an de vârf în istoricul Casei.
Procesul de modernizare a continuat, fiind introduse noi tipuri de servicii destinate membrilor. A fost pus accent pe profesionalizarea activităţii, inclusiv instruirea salariaţilor în cadrul cursurilor organizate de Institutul Bancar Român în colaborare cu Uniunea Teritorială a CAR.
Datorită modului şi ambianţei de servire, mare parte din salariaţii combinatului au început să prefere să îşi deruleze operaţiunile la punctul din oraş, astfel încât, treptat, la sediul central, activitatea a început să se restrângă. În anul 2004, sediul din incinta combinatului a fost închis, întreaga activitate a CAR Siderurgica fiind externalizată. Având în vedere restructurările şi restrângerea activităţii combinatului, perspectiva incertă a acestuia, în anul 2006 s-a luat decizia schimbării numelui Casei de ajutor reciproc din SIDERURGICA în EUROPA, pentru a rupe definitiv legătura unei unităţi aflate în dezvoltare cu imaginea unui colos aflat în prăbuşire.
Efectele contracţiei activităţii combinatului sunt arhicunoscute şi evidente pentru oraşul Hunedoara. Diminuarea numărului de angajaţi de la circa 20.000 în 1993 până la puţin peste 600 cât înregistrează în prezent, a creat adevărate unde de şoc în rândul evoluţiei demografice a oraşului. Dacă la începutul anilor ’90, Hunedoara înregistra aproape 100.000 locuitori, în prezent, abia numără 60.000. Lipsa soluţiilor menite să atenueze declinul combinatului au determinat şomaj crescut, migrarea peste hotare şi sărăcia cronică în rândul unei părţi importante din locuitorii rămaşi. Aceste împrejurări au pus puternic amprenta şi asupra CAR EUROPA. Sute de cereri de retragere au fost motivate cu plecarea în alte judeţe sau chiar în alte ţări. Astfel, inevitabil, efectivul de membri a scăzut, şomajul crescut, veniturile diminuate au condus la sporirea delincvenţei. Aceste provocări, împreună cu sporirea concurenţei pe piaţa financiară, au fost adevărate pietre de încercare pentru conducerea Casei. A fost creat un compartiment de urmărire a împrumuturilor, care a înregistrat rezultate imediate în reducerea delincvenţei. Parteneriatul cu membrii, căutarea de soluţii personalizate, adecvate situaţiei specifice fiecăruia, a fost şi este în continuare principalul instrument în evoluţia Casei.
Criza financiară a lăsat efecte şi în activitatea CAR EUROPA. Acest fenomen a condus la regândirea politicilor de împrumut şi economisire. Au fost introduse servicii social umanitare noi, paralele cu cele de împrumut, precum extinderea ajutorului de deces acordat şi în cazul rudelor membrilor, aflate în întreţinerea legală a acestora, mărirea cuantumului ajutorului acordat familiei în cazul decesului membrului. Serviciile de împrumut au fost modernizate prin introducerea împrumuturilor promoţionale, a împrumuturilor premium cu dobândă redusă cu până la 50 la sută faţă de cea standard, menite să fidelizeze membrii. În acest fel, în ciuda declinului general al zonei, CAR EUROPA a reuşit să raporteze creştere de membri de la an la an după 2009.
În aprilie 2014, ca urmare a cererii insistente adresate de membrii care domiciliau în zonă, a fost deschisă agenţia de la Călan, serviciile CAR EUROPA fiind foarte bine primite de locuitorii oraşului, la finele anului având 429 membri înscrişi.
Tradiţia şi experienţa împletită cu elementele de noutate, modernitate şi profesionalism asigură în mod simbiotic dezvoltarea CAR EUROPA. Atenţia acordată fiecăruia dintre membri, ideea că oamenii sunt mai de preţ decât banii, ca moto al activităţii Casei, cimentează relaţia cu membrii, devenind cheia reuşitei şi sustenabilităţii în timp.
   Preşedinte, Aniţa Marin

Comentarii (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Alex spune:

    Daca achit imprumutul la c.a.r mai repede cu un an. Se scade dobanda???

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Gura lumii 11.03.2015

Vorbesc gurile rele că un consilier local de la o comună de pe malul Mureşului a trecut prin multe în...

Bulina neagră 11.03.2015

Ovidiu Pleşcan, proxenet din Valea Jiului

Se redeschide piaţa volantă

Devenii vor putea achiziţiona produse tradiţionale direct de la producătorii care vor fi prezenţi în fiecare sfârşit de săptămână la...

Închide