Care este stadiul lucrărilor de modernizarea a drumului care străbate Ţinutul Pădurenilor

Luni, la Consiliul Judeţean Hunedoara, ad­ministratorul public, Costel Avram (foto) şi re­pre­zen­tanţii instituţiei amintite, au evaluat îm­preună cu proiectantul, executantul şi diri­gintele de şantier stadiul lucrărilor, pre­cum şi posibilitatea continuării acestora pe peri­oa­da condiţiilor meteo favorabile în ca­drul proiectului de modernizare a unor sec­toare ale DJ 687J. În acest moment, pro­iectul pre­zintă un progres fizic de 40 la sută, lucrările fiind începute în luna iunie a acestui an.
Proiectul „Modernizare DJ 687J: Hune­doa­ra – Boş – Groş – Cerbăl – Socet – Fe­regi, tronson km 21+400 – km 24+900 şi tronson km 25+600 – km 27+400” pre­su­pune modernizarea părţii carosabile, lucrări de asigurare a scurgerii şi evacuare a ape­lor, de amenajare a intersecţiilor cu dru­murile laterale, de marcaj longitudinal şi mon­tajul indicatoarelor rutiere.
Prin modernizarea tronsoanelor cu îm­bră­căminte pi­etruită se realizează îmbună­tă­ţirea condiţiilor de circulaţie pentru local­nici, pentru copiii din satele tranzitate, pri­vind accesul la locurile de muncă, respectiv la şcoli şi licee. De asemenea, existenţa unei căi de comunicaţii îmbunătăţită va asi­gura efectuarea unui schimb superior şi rapid de mărfuri. Valoarea proiectului este de 6,5 milioane de lei, iar finanţarea este asigurată din bugetul CJ Hunedoara. (Biroul de presă al CJ Hunedoara)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.