C.A.R. VULCAN, PE URCUŞUL PERFORMANŢEI

26 martie 2015 | Adauga un comentariu | Publicat in: Actualitate

07 CAR VulcanCasa de Ajutor Reciproc Vulcan a fost înfiinţată la data de 16 august 1990. Cu un efectiv de 275 membri la finele anului 1990, activitatea Casei de ajutor reciproc a cunoscut o dezvoltare echilibrată şi continuă, astfel că la finele anului 2014, efectivul a ajuns la peste 1.800 membri care au apreciat  serviciile diversificate oferite. Aceasta este şi explicaţia faptului că între membri, pe lângă salariaţi se află pensionari, întreprinzători particulari, liber profesionişti, precum şi alte persoane care realizează venituri de natură salarială sau asimilate.
Ca orice organism sănătos, CAR Vulcan a înregistrat în cei 25 de ani de existenţă progrese modeste dar continue. Ar fi dificil să prezentăm realizările în acest interval de timp, motiv pentru care menţionăm că începând din anul 2010 şi până în prezent, efectivul membrilor a fost pe un trend crescător, atingând la sfârşitul anului 2014 numărul de 1.864 de membri.
Referitor la datele financiare, evoluţia este mai pronunţată. Astfel, fondurile sociale ale membrilor cresc de la 4,8 milioane lei în 2010 la 7,6 milioane lei în 2014, împrumuturile acordate, cunosc şi ele o evoluţie de la 3,4 milioane lei la peste 4,8 milioane lei în cei cinci ani analizaţi, tot ca rezultat al dezvoltării, activele totale ale Casei au crescut de la 6,1 milioane lei în anul 2010, la 9,4 milioane lei în decembrie 2014.
Capitalurile proprii ale CAR Vulcan au cunoscut o evoluţie pozitivă în cei cinci ani la care facem referire. Astfel, de la 1,28 milioane lei în 2010, ele au ajuns la peste 1,68 milioane lei la finele anului 2014, o evoluţie asemănătoare înregistrând şi rezervele constituite care au crescut de la 1,22 milioane lei, cât erau înregistrate la 31.12.2010, la peste 1,64 milioane lei în anul 2014.
Menţinând registrul deschis tot la capitolul evoluţii, mai putem aminti că în anul 2010, CAR Vulcan înregistra venituri totale de 1,02 milioane lei, în timp ce astăzi, acest indicator a crescut cu 18,33 la sută, atingând nivelul de 1,21 milioane lei, în condiţiile în care CAR a fost nevoită să alinieze în permanenţă oferta de servicii de împrumut la condiţiile de pe piaţa creditului pentru nevoi personale practicat de alte instituţii de profil din zonă.
Capitalurile totale ale CAR Vulcan au înregistrat în aceşti cinci ani evoluţii semnificative de la 5,53 milioane lei, cât erau la finele anului 2010, la 9,16 milioane lei la finele anului 2014, marcând o creştere de 65,64 la sută, aceasta fiind încă o dovadă a încrederii membrilor în instituţie şi în serviciile acesteia.
În ceea ce priveşte excedentul repartizat asupra fondurilor sociale ale membrilor, acesta a fost considerabil mai mare decât dobânzile la termen. Ca exemplificare, pentru anul 2014, procentul mediu repartizat asupra fondurilor sociale a fost de 8,82 la sută, iar dacă facem menţiunea că potrivit legii dobânda acordată de CAR este neimpozabilă, găsim principala motivaţie a membrilor de a fi fideli asociaţiei noastre.
Rezultatele obţinute reflectă activitatea desfăşurată de Consiliul director, de către salariaţii unităţii, care au utilizat sprijinul unui larg colectiv obştesc. Aceştia s-au evidenţiat prin competenţă şi seriozitate şi cărora le mulţumim şi cu acest prilej.
Pentru viitor, Consiliul director are ca obiectiv diversificarea serviciilor oferite membrilor, atât cele de natură financiară şi aici ne referim în special la împrumuturi atractive, campanii promoţionale în scopul întrajutorării membrilor noştri dar şi la servicii de natură social umanitară pentru care pregătim programe stimulative pentru elevi şi studenţi prin acordarea unor burse de merit dar şi alte ajutoare pentru familiile membrilor care se află în împrejurări delicate.
Pentru viitorul apropiat, se are în vedere şi schimbarea sediului şi deschiderea unor agenţii în zonă, toate în sprijinul deservirii cât mai operative a membrilor existenţi, dar şi pentru atragere de noi membri în marea familie a CAR.
Acum, la împlinirea a 25 de ani de activitate, putem afirma că prin rezultatele obţinute, CAR Vulcan şi-a atins obiectivul principal, acela de sprijin şi întrajutorare a membrilor săi.
Unde ne vedem peste cinci ani?
Peste cinci ani, vedem CAR Vulcan într-un sediu nou, modern, undeva în zona centrală a localităţii Vulcan, cu încă două agenţii deschise în zone rurale, capabile să deservească operativ cei peste 3.000 de membri, cât avem convingerea că vom avea la finele acestui interval al speranţei!

PREŞEDINTE, Ec. Dorina Popescu

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
C.A.R. CRIŞANA BRAD POATE DEVENI ŞI CASA TA

În condiţiile ascuţirii competiţiei dintre multitudinea de participanţi în piaţa creditului pentru nevoi personale, prin ce se distinge oferta caselor...

Primăria plantează 10 amfitrioni în sensurile giratorii din Deva

Primăria municipiului Deva a decis să cheltuie 3.000.000 de lei pentru a achiziţiona 10 amfitrioni pe care să îi planteze...

Ce spun experţii despre sistemul judeţean de gestionare a deşeurilor

În următoarea perioadă, vor fi organizate licitaţiile pentru desemnarea operatorilor care vor funcţiona la deponeul ecologic de gunoi de la...

Închide