A aplicat legea după cum l-a tăiat capul

Șoferul unui camion cât și firma la care lucra au fost amendați pe baza unor es­timări făcute „din ochi” de un inspector ISCTR. După cum era de așteptat, ju­de­că­torii au anulat pro­cesul verbal. Mai mult, au arătat că an­ga­jatul ISCTR nu avea cum să constate aba­te­rea „prin propriile simțuri (ca urmare a ve­rifi­cării vizuale), acestea fiind carac­te­ris­tici teh­nice, ce impun o ex­pertiză de spe­cia­litate.

A estimat cum a vrut el greutatea
Inspectoratul de Stat pentru Controlul În Transportul Rutier a fost chemat în judecată de o societate comercială din Hunedoara, după ce un inspector al instituției a amendat fir­ma și un angajat cu 10.000 de lei. Firma hu­nedoreană a arătat că pe DN7, în loca­li­tatea Simeria Veche, i-a fost oprit în trafic un auto­tren care transporta lemn, iar agentul cons­ta­tator i-a spus șoferului că are de­pă­șire de greutate. Șoferul ar fi refuzat cân­tarul și a fost sancționat, iar inspectorul respectiv a estimat după cum a crezut ce gre­utate avea an­sam­blul rutier. Tot după cum l-a tăiat capul a sta­bilit cu cât s-a de­pășit greutatea maximă ad­misă, iar aceste aspecte au dus la nele­ga­li­ta­tea actului de sancționare. ”Instanța reține că sanc­țio­narea petentei a avut la bază esti­mă­rile pro­prii ale agentului constatator, în funcție de valorile densității materialului lemnos in­di­cate pe site-ul silvicultorul.wordpress.ro, ale­se în mod unilateral, și cu încălcarea dispo­zi­țiilor legale care permit determinarea masei maxime exclusiv în baza documentelor de trans­port. Față de faptul că acest mod de cal­cul permite existența unui dubiu serios în privința săvârșirii faptei contravenționale de către petentă și a încadrării juridice a aces­teia, iar materialul probatoriu administrat nu sus­ține într-o manieră de necontestat cele des­crise în procesul verbal de contravenție, în ba­za art. 6 din Convenția Europeană a Dreptu­ri­lor Omului, instanța va face aplicarea princi­piu­lui in dubio pro reo, urmând a aprecia că du­biul constatat va profita petentei”, se arată în dosar. Prin urmare, Judecătoria Deva a pro­cesul-verbal de contravenție și a obligat ISCTR să plăteascăși cheltuielile de judecată. (M. Gânju)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.