Tupeu de casieriță! A furat din banii Asociației dar se consideră nevinovată

Maximilian Gânju

O femeie de 33 de ani, din Simeria, an­gajata unei asociații de ajutor, a fost acu­zată și condamnată pentru că a făcut o pa­gubă de peste 75.000 de lei. Tânăra a bă­gat mâna în finanțele asociației iar an­che­tatorii n-au putut stabili cu exactitate de câte ori a luat bani din casieria unității.

A analizat fiecare document din contabilitate
Acuzată de delapidare, angajata ocupa funcția de casier în cadrul Asociației de Aju­tor pentru Înmormântare Simeria. „Incul­pa­tei îi reveneau, în principal, următoarele sar­cini: să elibereze chitanță pentru fiecare în­casare efectuată în numerar și să verifice cal­culele de pe actele de depunere a nu­me­ra­rului, să efectueze plățile numai după apro­bările de rigoare, să opereze zilnic în re­gis­trele de casă stabilind stocul scriptic, săp­tămânal să predea actele de casă la con­ta­bilitate, să conducă fișele privind cotizațiile depuse de membrii, să conducă evidențele analitice la activitatea de împrumuturi. Por­nind de la ultimul inventar al soldului de casă din data de 12.08.2016, în valoare de 48.047 de lei, care corespundea faptic și scriptic con­form procesului–verbal nr. 110/12.08.2016, expertul contabil a analizat toate operațiile, fiecare document înregistrat în registrul de casă, în corespondență cu înregistrările din evidența contabilă reflectate în notele con­tabile. (…) Astfel, expertul contabil judiciar a stabilit, în urma analizării datelor și infor­ma­țiilor aflate la dosarul penal, că inculpata i-a cauzat părții civile un prejudiciu în sumă to­tală de 76.177 de lei. Urmare a analizei tutu­ror documentelor, s-a constatat că la inven­ta­rierea din data de 13.04.2017 în casieria unității ar fi trebuit să se regăsească suma de 76.815 de lei, în timp ce valoarea soldului faptic era de 638 de lei, rezultând o lipsă în ges­tiunea inculpatei de 76.177 de lei”, se arată în actul de sesizare.

Condamnată definitiv
Femeia a fost condamnată pe fond, dar a făcut apel și a motivat că nu se consideră vinovată. ”Pentru a se considera săvârșită de­lapidarea, trebuie să se probeze trecerea banilor în posesia ilicită a gestionarului, adică însușirea, însă simpla lipsă a banilor nu poate echivala cu prezumția de delapidare, iar din de­clarațiile martorilor, date atât în faza de ur­mă­rire penală, cât și fața instanței de ju­de­cată nu rezultă faptul că și-a însușit sume de bani din casierie printr-un număr multiplu ne­determinat de acte materiale. Inculpata su­sține că la momentul la care i s-a atribuit calitatea de suspect, deși i s-a imputat că ar fi săvârșit infracțiunea în formă continuată, i s-a opus ca acuzație o chestiune generală, abstractă și globală care avea în prim-plan o presupusă perioadă infracțională fără să fie informată cu privire la cele mai importante elemente de drept care vizau numărul ac­telor materiale (și care îmbracă latura obiec­tivă a infracțiunii continuate) și detalierea aces­tora în raport de exigențele anterior ex­plicitate. Acuzele Ministerului Public alături de cele ale părții civile s-au îndreptat doar asupra seifului și a faptului că doar inculpata avea chei și implicit acces la bani”, se arată în motivarea apelului. Curtea de Apel Alba Iulia i-a respins apelul ca nefundat și a menținut condamnarea de doi ani de închisoare cu suspendare, dictată de Judecătoria Deva. Totodată, fosta angajată a asociației a fost obligată la plata prejudiciului.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.