Restructurarea obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018

4 februarie 2020 | Adauga un comentariu | Publicat in: Mesagerul financiar-fiscal

În Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2019 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6/2019 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.
Obiectivul actului normativ: crearea unui mecanism alternativ procedurii de acordare a eşalonării la plată, reglementată deja în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv un mecanism de restructurare a obligaţiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2018 .
Scopul emiterii actului normativ: revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii de insolvenţă a contribuabililor care au acumulat datorii bugetare în decursul timpului şi nu au avut posibilitatea să le achite .
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 67/2019 din 19 septembrie 2019 s-au adus modificări şi completări Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, acestea vizând: termenul până la care debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa (31 octombrie 2019 faţă de 30 septembrie 2019); neînceperea sau suspendarea, după caz, a procedurii de executare silită, de la data depunerii notificării, pentru obligaţiile bugetare care fac obiectul restructurării; implicaţii cu privire la achiziţiile publice: un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă a depus notificarea privind intenţia de restructurare a obligaţiilor bugetare.
Pentru a beneficia de restructurarea obligaţiilor, debitorul trebuie, printre altele, să prezinte un plan de restructurare şi un test al creditorului privat prudent, întocmite de un expert independent.
Măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare care pot fi propuse prin planul de restructurare sunt, în sinteză următoarele:
a) înlesniri la plata obligaţiilor bugetare – plata eşalonată a obligaţiilor bugetare principale, precum şi amânarea la plată a accesoriilor şi/sau a unei cote din obligaţiile bugetare principale, în vederea anulării;
b) conversia în acţiuni a obligaţiilor bugetare principale;
c) stingerea obligaţiilor bugetare principale prin darea în plată a unor bunuri imobile ale debitorului;
d) anularea unor obligaţii bugetare principale – pentru maximum 50% din totalul acestora.
Solicitarea de restructurare se poate depune în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Ordonanţei (cel mai târziu data de 10.02.2020), sub sancţiunea decăderii.
În Monitorul Oficial nr. 72 din 31 ianuarie 2020 a fost publicată Ordonanţa Guvernului nr. 6 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Art. III al actului normativ vizează modificări şi completări ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, dintre care menţionăm următoarele:
1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) În scopul revitalizării şi evitării deschiderii procedurii insolvenţei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepţia instituţiilor publice definite potrivit Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a unităţilor administrativ-teritoriale, aflaţi în dificultate financiară şi pentru care există riscul intrării în insolvenţă, îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii.“
2. La articolul 1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: „(7) Dispoziţiile prezentului capitol sunt aplicabile şi următorilor debitori:
a) debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eţalonării, nu permit susţinerea acesteia;
b) debitorii care au garantate obligaţiile bugetare potrivit art. 210 – 211 şi art. 235 din Codul de procedură fiscală.“
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa în perioada 8 august – 31 octombrie 2019, precum şi în perioada 1 februarie – 31 martie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent.“
5. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: „(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la 31 iulie 2020, sub sancţiunea decăderii.“

Societatea TVG TAX AUDIT S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Loading...

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Bulzeştii de Sus: Centru Social de Zi pentru persoane vârstnice

În locul dispensarului uman din Bulzeştii de Sus va funcţiona un Centru Social de Zi pentru persoane vârstnice, ce va...

O nouă expoziţie la muzeul din Deva

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva vă invită mâine, joi, 6 februarie 2020, ora 12.00, să participaţi la vernisajul expoziţiei...

Marcarea Anului Nou Chinezesc la Deva

Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara şi în colaborare cu Liceul de Arte „Sigismund Toduţă” din...

Închide