Politica si administratie

Primăria Hunedoarei, premiată pentru excelenţă în domeniul Sănătăţii şi bunăstării

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) a derulat şi în acest an o eva­luare a proiectelor implementate de primăriile municipiilor mem­bre din ţară, în diferite do­menii, iar Primăria Hunedoara se numără, din nou, prin­tre instituţiile de acest fel ale căror merite sunt apreciate la nivel naţio­nal, anunță cei de la Pri­măria Hunedoara.

 

Centre pentru îngrijirea bătrânilor

Primăria municipiului Hunedoara a fost distinsă cu „Premiul pentru ex­celenţă în sănătate şi bunăstare” (la categoria municipiilor de rang II – conform clasificării adminis­tra­tive) în cadrul „Galei AMR”. Juriul care a eva­luat strategiile şi proiectele imple­mentate de autorităţile locale în do­meniul Sănătăţii şi bunăstării a re­mar­cat investiţiile considerabile pe care Primăria Hunedoara le-a făcut în ultimii doi ani în Spi­ta­lul „Dr. Alexandru Simionescu”, atât pentru dotări me­dicale cât şi pentru îmbunătăţirea infra­struc­turii spitaliceşti. Un alt ar­gu­ment în favoarea Hunedoarei l-a con­stituit însuşi faptul că primăria a sus­ţinut în ultimii doi ani nu unul, ci două centre pentru îngrijirea vârstn­i­ci­lor, municipiul nostru fiind printre pu­ţinele localităţi din ţară care susţin astfel de activităţi din bugetul local (în restul cazurilor „că­mi­nele de bătrâni” fiind susţinute de consiliile judeţene, primării ale re­şedinţelor de judeţ, ori alte instituţii care au la dispoziţie bugete considerabil mai mari). De ase­menea, în pro­ce­sul de jurizare, alte criterii importante au constat în gradul de si­guranţă oferit comu­ni­tăţii în do­meniul Să­nătăţii, prevenţia, ca­li­tatea vieţii şi a traiului comun”, a de­cla­­rat Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei.

Aparatură modernă

„Hunedoara a fost primul oraş din judeţ care a avut funcţională o linie de testare Real Time PCR. Se întâmpla asta la scurt timp de la debutul pan­demiei Covid – 19. De doi ani derulăm la spitalul din Hunedoara proiecte cu finanţare europeană în valoare de 12 milioane de euro, iniţiative care vi­zează atât reabilitarea şi eficientizarea ener­ge­tică a clădirilor cât şi dotarea aces­tuia cu aparatură modernă, mo­bilier nou şi alte echipamente de care e mare nevoie pentru un act medical de cea mai bună calitate. Prin im­pli­carea Primăriei Hunedoara, spitalul are acum, nu unul, ci două computere-to­mo­graf, iar, recent, a fost dotat şi cu un dispozitiv RMN. Şi sunt doar câteva ex­emple. Toate acestea, alături de acti­vi­tăţile medico-sociale derulate atât prin intermediul Unităţii Medico Sociale „Arsenie Boca” dar şi cu aju­torul Direcţiei de Asistenţă socială şi al pro­iec­telor cu impact socio-medical deru­late prin GAL Urban Corvinia, au de­ter­mi­nat Asociaţia Municipiilor din România să acorde Hunedoarei ((Di­ploma de excelenţă pentru activităţi în domeniul sănătăţii şi bunăstării)). Este o distincţie care ne onorează dar ne şi obligă, în acelaşi timp, să acordăm în continuare o atenţie deosebită aces­tui domeniu, deoarece suntem conş­ti­enţi că mai avem multe de făcut pen­tru sănătatea şi bunăstarea hune­do­renilor”, a adăugat primarul munici­piu­lui Hunedoara.