Comunitate

Peștișu Mic: Apel la conștientizare!

Magdalena Șerban

Incendiile de vegetație uscată re­pre­zintă o problemă des întâlnită în toa­tă țara. Există aprobat un plan ce are ca scop combaterea acestora, însă pentru eficiența demersului e ne­voie de implicarea tuturor in­sti­tu­țiilor abilitate, dar și a cetățenilor. Potrivit edilului comunei Peștișu Mic, conștientizarea efectelor negative este primul pas în combaterea lor.

Daunele pot fi majore
Tot mai mulți fermieri apelează la cea mai simplă metodă de distrugere a resturilor vegetale: arderea miriștilor. Soluția este preferată de către aceștia, deși bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) pentru accesarea sub­ven­țiilor stipulează că nu trebuie arse miriștile și resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor. În plus, când e vorba de o afectare mare, misiunile implică o concentrare majoră de forţe şi mijloace, atât din partea pompierilor, cât şi a serviciilor voluntare pentru si­tu­aţii de urgenţă, pentru a putea limita pro­pagarea focului. E greu de stins mai ales atunci când intervenţiile se desfășoară pe suprafeţe mari, unele cu terenuri accidentate şi greu acce­si­bile, şi pe fondul lipsei resurselor de apă. Aceste incendieri pun în pericol gos­podăriile aflate la limitele de pro­prie­tate ale terenurilor care ard. Şo­se­lele sunt inundate cu fum când su­pra­faţa incendiată este învecinată cu aces­tea, existând pericolul de pro­du­cere a unor accidente rutiere. De ase­me­nea, calitatea aerului este viciată prin cantitatea mare de fum şi de gaze toxice rezultate în urma arderilor, iar solul e grav afectat.,, În ultima peri­oa­dă, acțiunile de igienizare derulate de cetățeni în scopul pregătirii terenurilor pentru lucrările de primăvară au con­dus la creșterea semnificativă a in­cen­diilor la vegetația uscată, întreținute ade­sea și de vântul puternic. Din pă­cate, după cum bine știm, nu de puține ori, aceste incendii se manifestă vio­lent și se extind rapid. În acest context, do­resc să fac un apel la respon­sa­bi­li­ta­tea și la simțul civic al cetățenilor pen­tru a stopa astfel de acțiuni ne­cu­ge­tate care pot avea urmări grave pen­tru viața locuitorilor, a habitatelor na­turale și a bunurilor materiale, dar și a animalelor din gospo­dă­rii. Mai rog ca populația să țină cont de faptul că pe lângă pericolele pe care le pot ge­nera asemenea lucruri, po­trivit cadrului legal, in­cendierea vegetației uscate, a resturilor ve­ge­tale, a gunoaielor și a deșeurilor este un gest iresponsabil și este STRICT INTERZISĂ, iar sanc­ți­u­nile prevăzute de reglementările în vigoare sunt aspre. Deci vă rog mult, nu treceți peste acest subiect fără a-i da importanța cuvenită. Sper în buna înțelegere și conștientizare. Vă doresc spor în ceea ce faceți și cât mai multe realizări”, a transmis Saul Daniel Dobruțchi (foto), primarul comunei Peștișu Mic.