Politica si administratie

Peste 9,2 milioane de euro pentru dezvoltarea municipiului Deva

Administratorul public al municipiu­lui Deva, Traian Berbeceanu (foto), a sem­nat ieri, la București patru con­tracte de finanțare pentru noi in­ves­tiții în reședința de județ.

Locuinţe pentru tineri
„L-am desemnat pe colegul meu, Traian Berbeceanu, administratorul Public al municipiului Deva, să sem­neze astăzi (n.r.-ieri) la Ministerul Dez­vol­tării, Lucrărilor Publice și Ad­mi­nis­trației, încă patru contracte de finan­țare pentru deveni. Finanțarea pentru aceste pro­iecte este prin Programul Na­țional de Re­dresare și Reziliență (PNRR), com­po­nentele C10-Fondul Local și C5 – Valul Renovării. Pro­iec­tele câș­tigate de Deva sunt: „Con­stru­irea de locuințe pentru ti­nerii din mu­ni­cipiul Deva” – va­loare totală 22.326.059 de lei (echivalentul a 4.535.328 de euro), „Re­novarea e­ner­­­ge­tică a Grădiniței și a Clădirii Liceului de Arte Sigis­mund Toduță – str. Ciprian Porumbescu, nr. 4 din mu­nicipiul Deva” – va­loa­re totală 8.157.868 de lei (echivalentul a 1.657.194 de euro), „Re­novarea ener­ge­tică a Școlii Generale si­tuată pe Bulevardul Dacia, nr. 8 apar­ți­nând de Liceul Tehnologic Transilvania din mu­nicipiul Deva” – valoare totală 9.503.337 de lei (echivalentul a 1.930.513 de euro), „Renovarea ener­ge­tică a Grădiniței cu Program Prel­ungit nr. 7 – Aleea Patriei, nr. 6 din mu­nicipiul Deva” – valoare to­tală 5.354.223 de lei (echivalentul a 1.087.660 de euro).
Valoarea totală a acestor proiecte pe fonduri europene este de 9.210.695 de euro. Continuăm să dez­­voltăm şi să mo­der­nizăm Deva!”, a de­clarat Florin Oancea, primarul municipiului Deva.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura