O altă carte veche restaurată la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva. Molitvenicul de la Sibiu, din 1833

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva continuă expunerea în mediul online a obiectelor restaurate în la­bo­ra­torul de Restaurare, Conservare, Inves­ti­gaţii a instituţiei.

Astăzi este prezentată o altă carte restaurată. Des­­crie­rea cărţii este re­a­lizată de către Luminiţa Bogdan, expert res­ta­u­ra­tor carte veche do­cu­mente, Secţia Res­ta­u­rare, Conservare, In­ves­tigaţii a Muzeului Ci­­vilizaţiei Dacice şi Ro­mane din Deva.
„Cartea a fost ti­părită la Sibiu, o im­portantă for­tăreaţă a Transilva­niei, într-un centru de­venit la mijlocul seco­lu­lui al XVII-lea capitală, ceea ce a contribuit la un avânt eco­nomic al oraşului, inclusiv al pieţei cărţii. Este cea mai com­plexă carte de rugăciuni a Bisericii Ortodoxe, ce cuprinde texte folosite cu toate ocaziile vieţii în comunitatea creştină.
Este tipărită cu cerneală neagră şi roşie pe hârtie manuală cu filigrane. Textul pe o coloană cuprinde 25 de rânduri la pagină. Ornamentaţia pre­zintă gravuri şi iniţiale în­ca­drate în motive vegetale.
Restaurarea a constat în tratamente uscate şi ume­de, completări şi conso­lidări cu hârtii japoneze a­decvate, finisări prin în­depărtarea sur­plusului de hârtie ja­po­neză şi pre­sări”, rela­tează Luminiţa Bogdan.
Muzeul Civilizaţiei Da­ci­ce şi Romane din Deva vă invită să vizionaţi cartea restaurată prezentată astăzi, în mediul virtual, pe pagina de facebook a muzeului https://www.facebook.com/MCDRDeva/ şi pe site-ul insti­tu­ţiei www.mcdr.ro. (Secţia de Marketing şi Relaţii cu Publicul)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.