ComunitatePolitica si administratie

Luncoiu de Jos: distracţia, pe cont propriu. Prioritară e atragerea fondurilor europene

Magdalena Şerban

Va fi o vară fără Zilele Comunei la Luncoiu de Jos, dar cu acţiuni deschizătoare de drumuri pen­tru comunitate, anunţă conducerea de aici.

Informări publice
„În 2020, eram în plină pandemie, deci nu aveam cum să ne gândim măcar la vreun eve­ni­ment, din moment ce restricţiile erau clare. La început de 2021 nu aveam cum să anti­ci­păm, la întocmirea bugetului anual, care va fi evoluţia virusului în rândul populaţiei, deci iar am spus pas organizării vreunei manifestări de am­ploa­re. Nu e vorba doar de considerentul fi­nanciar, noi nepracticând sume colosale pen­tru astfel de acţiuni. Ne încadram în maximum 30.000 de lei per total, ori alţii abia plătesc un cap de afiş cu banii aceştia. Dar trebuie să re­cu­noaş­tem că necheltuiţi, pot fi cuprinşi în alt capitol bugetar, ca de exemplu la cel de repa­raţii ori investiţii. Ne dorim să ne axăm pe ac­ţiuni de informare a populaţiei legat de opor­tu­nităţile de accesare a fondurilor europene atât de către persoanele fizice cât şi de către cele juridice. Ne-am gândit ca să apelăm la re­prezentanţii Grupului de Acţiune Locală Ţara Zarandului, entitate din care facem parte, să popularizăm posibilităţile de câştigare a unor proiecte din bani europeni nerambursabili. Oamenii trebuie să cunoască aceste şanse pe care le au şi să ia măsuri în timp util. Vorba aceea, dacă trece tre­nul, e bun trecut”, a afi­r­mat Călin Dud, primarul comunei Luncoiu de Jos. De altfel, nu demult, cei interesaţi au pu­tut lua parte la o prezentare oferită cu titlu gra­tuit de specialiştii de la Oficiul Judeţean pentru Finanţarea In­vestiţiilor Rurale Hunedoara (OJFIR), fiind expuse submăsurile de finanţare ce pot fi accesate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Ele sunt: sub­măsurile 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de ac­tivităţi nea­gri­co­le în zonele rurale, 6.3 Sprijin pen­tru dez­vol­tarea fermelor mici şi submăsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de acti­vităţi neagri­cole. ,,Dacă până acum, lucrurile erau destul de confuze în ceea ce priveşte fon­durile euro­pene în anii de tranziţie 2021-2022, acestea capătă contur prin axele active. Atrag atenţia fermierilor că potrivit declaraţiilor oficialilor, ace­ia care vor să se mai gândească la o finan­ţare de 90 la sută din partea UE, e obli­gatoriu să se grăbească. Se pare că nu o vor mai putea obţine decât în aceşti doi ani. Începând cu 2023 clar se va reduce cota de finanţare. Sin­gurele care vor avea un avantaj mai mare vor fi cooperativele agricole care vor ajunge până la maximum 75 la sută. Totodată, este important pentru cei care vor să acceseze fonduri euro­pene să ştie că în perioada 2021-2022, ghi­du­rile sunt cele din PNDR 2014-2020, chiar dacă banii alocaţi sunt din noul exerciţiu financiar“, a mai subliniat alesul.

Finanţare neram­bur­sabilă
Mult aşteptatul program PNDR (sub­măsura 6.2) oferă maximum câte 70.000 euro pentru investiţii rurale, non-agricole. Solicitanţii pot fi firme micro, mici şi mijlocii, dar şi societăţi nou în­fiinţate, finanţarea fiind 100 la sută ne­ram­bur­sabilă. Fermierii, respectiv firmele din do­me­niul agri­col, pot apli­ca în cazul în care do­resc să demareze o acti­vitate non-agricolă, aceas­ta pu­tând fi şi o completare a activităţii lor curente. Afacerile finanţate pot fi de pro­duc­ţie (de la pro­ducţia de îmbrăcăminte până la pro­duse far­ma­ceutice), prestări servicii şi di­ferite meşteşuguri. Alt program avantajos este PNDR 6.4, sub­mă­sura oferind maximum 200.000 Euro, cu con­diţii similare celor de la submăsura 6.2, dar apor­tul propriu va fi de 10 la sută sau de 30 la sută. Submăsura 6.1 constă într-un sprijin ne­ram­bursabil de maximum 50.000 de euro, adre­sat instalării tinerilor fermieri, încurajându-se sta­bilirea acestora în mediul rural. Prin sub-mă­sura 6.3, sprijinul pentru dezvoltarea fer­melor mici se acordă pentru o perioadă de ma­ximum trei ani şi este de 15.000 de euro, procentul de finanţare neram­bursabilă fiind de 100 la sută.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura