GIMNASTICĂ. Proiectul „Ţară, ţară vrem campioane” continuă

Fundaţia Casa Campionilor, care a iniţiat, fi­nan­ţat şi derulat proiectul „Ţară, ţară vrem cam­pioane”, în parteneriat cu OMV Petrom, a sem­nat o convenţie de colaborare cu Fe­dera­ţia Română de Gimnastică. Fundaţia condusă de Mariana Bitang se va implica în conti­nua­re în susţinerea celor 25 de gim­naste şi 12 antre­nori din cadrul programului derulat prin acor­da­rea de sprijin financiar şi suport managerial.
Antrenorii Mariana Bitang şi Octavian Bellu vor superviza derularea şi dezvoltarea pro­iectului care are în vedere atât îmbu­nătăţirea condiţiilor de pregătire şi a recu­perării după efort, participarea la competiţii naţionale şi internaţionale, sau la eveni­mente organizate de OMV Petrom, cât şi asigurarea de echipament sportiv, materiale consumabile, susţinătoare de efort, apa­ra­tură necesară pregătirii, perfecţionarea colectivelor de antrenori.
Federaţia Română de Gimnastică va asi­gura infrastructura sportivă necesară des­făşurării pregătirii la nivelul cerinţelor in­ter­naţionale, echipamentul sportiv de re­pre­zentare, organizarea cursurilor de perfec­ţio­nare şi şcolarizarea, în colaborare cu MEC, a gimnastelor din cadrul proiectului.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare