Comunicat de presă: PRECIZĂRI MAP PRIVIND SCOATEREA DEFINITIVĂ DIN FONDUL FORESTIER NAŢIONAL A UNUI TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 56,1579 ha, PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI „EXPLOATAREA MINEREURILOR AURO-ARGINTIFERE DIN PERIMETRUL CERTEJ“

Având în vedere interesul manifestat de opinia publică privind scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a unui teren în suprafaţă de 56,1579 ha, pentru realizarea obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej“, Direcţia de Comunicare a Ministerului Apelor şi Pădurilor este abilitată să facă următoarele precizări:

S.C. Deva Gold S.A. a depus la Ministerul Apelor şi Pădurilor, cu numărul de înregistrare 6357/12.04.2018, documentaţia în baza căreia este solicitată emiterea aprobării de scoatere definitivă din fondul forestier naţional a unui teren în suprafaţă de 56,1579 ha, în vederea realizării obiectivului: „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej“.

În urma analizării documentaţiei, Ministerul Apelor şi Pădurilor i-a solicitat S.C. Deva Gold S.A. completări/clarificări prin adresa nr. 6357/SSP/23.05.2018 şi prin adresa nr. 13314/SSP/10.09.2013. Ca urmare a transmiterii de către compania amintită a completărilor/clarificărilor solicitate, la 25.10.2018, direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor a iniţiat procedura de avizare internă în cadrul ministerului. Ulterior, proiectul de hotărâre de guvern a fost transmis spre avizare ministerelor interesate.

Solicitarea S.C. Deva Gold S.A. de scoatere definitivă de terenuri din fondul forestier naţional se încadrează la excepţiile pentru care se permite reducerea suprafeţei fondului forestier naţional, prevăzute la art. 37 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Competenţa de aprobare pentru scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha revine, conform art. 40 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernului României.

Analiza documentaţiei pentru scoatere din fondul forestier s-a făcut în baza Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti aprobată cu Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 694/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Date suplimentare privind proiectul de H.G :
– Terenul în suprafaţă de 56,1579 ha, solicitat pentru a fi scos din fondul forestier naţional, este proprietatea S.C. Deva Gold S.A., în administrarea Direcţiei Silvice Hunedoara prin Ocolul Silvic Simeria.
– Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha se face cu compensare echivalentă cu terenuri în suprafaţă de 168,6241, ha care de asemenea sunt proprietate a S.C. Deva Gold S.A. Cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor de împădurire pe suprafaţa de 168,6241 ha sunt în sarcina S.C. Deva Gold S.A.
– S.C. Deva Gold S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional în valoare de 6.491.378,20 lei cu ordinul de plată nr. 980/23.07.2018.

La iniţierea avizării proiectului de HG s-au avut în vedere următoarele aspecte:

1) realizarea obiectivului implică inclusiv defrişarea pe o suprafaţă de 53,3863 ha, iar realizarea obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej“ va avea impact asupra mediului, sens în care s-a ţinut cont de aprobările obţinute de S.C. Deva Gold S.A. de la autorităţile pentru protecţia mediului care aveau competenţa în domeniu.
Actele emise în acest scop sunt:
Acordul de mediu nr. 8/05.07.2012 revizuit la data de 28.11.2013, emis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Hunedoara;
Decizia nr. 4471/24.05.2017 a directorului executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara;
– adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Hunedoara nr. 1061/08.02.2018;
Decizia etapei de încadrare nr. 15/19.01.2018 emisă de directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş (pentru efectuarea lucrărilor de împădurire);

2) resursele minerale situate pe teritoriul şi în subsolul ţării fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice şi aparţin statului român (conform Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare) şi s-a ţinut cont şi de actele emise de către autorităţile în domeniu, astfel: Licenţa de concesiune pentru exploatare nr. 435/1999 pentru perimetrul Certej, judeţul Hunedoara, este încheiată pentru o perioadă de 20 ani, începând cu data de 25.01.2000. Licenţa a fost aprobată prin HG nr. 51/24.01.2000. De asemenea, prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.M. nr. 192/2001, s-a aprobat transferul licenţei nr. 435/1999 către S.C. Deva Gold S.A., aceasta devenind titulara licenţei de concesiune pentru exploatare nr. 435/1999.

Având în vedere cele arătate mai sus, precizăm că Ministerul Apelor şi Pădurilor are obligaţia legală de a derula procedura scoaterii suprafeţei din domeniul forestier, conform Codului Silvic.

Biroul de presă al Organizaţiei Judeţene a PSD Hunedoara

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.