Ce rețea de drumuri forestiere administrează Direcția Silvică Hunedoara

Direcția Silvică Hunedoara admnistrează o rețea de 1.650 km de drumuri forestiere, mai mare decât reţeaua drumurilor jude­ţene (1.321 km) şi decât cea a drumurilor co­munale din judeţul Hunedoara (1.401 km).

O misiune destul de grea
Acestea asigură accesul personalului silvic în vederea asigurării pazei pădurii și exer­ci­tă­rii atribuțiilor de serviciu, al prestatorilor de ser­vicii specifice domeniului, al agenților eco­nomici care cumpără și transportă material lemnos, al administratorilor ariilor protejate și, nu în ultimul rând al cetățenilor – în scop tu­ristic, sportiv, pastoral sau personal. Trebuie menționat că multe drumuri forestiere stră­bat localități sau asigură accesul la proprietăți private (pășuni, fânețe, case de vacanță, etc).
Menținerea drumurilor forestiere în stare corespunzătoare nu este o misiune ușoară dar este necesară pentru managementul fon­dului forestier. Anual, Direcția Silvică Hu­ne­doara aloca din bugetul propriu sume con­si­derabile pentru întreținerea și repararea acestora. De asemenea, sunt realizate lucrări de investiții pentru construirea de noi dru­muri forestiere, reabilitarea/refacerea unor drumuri existente/calamitate, din fonduri alo­cate de la bugetul statului sau din fondul spe­cial de accesibilizare al fondului forestier care este constituit, conform prevederilor le­gale, ca procent din valoarea lemnului valorificat.
În anul curent s-au executat lucrări de rea­bi­litare/refacere pe patru drumuri forestiere în lungime de 24,1 km. Printre acestea este și cel care asigură accesul din DN66 la Parcul de zimbri Slivuț-Hațeg care a primit o nouă îmbrăcăminte asfaltică și unde se execută în această perioadă ultimle lucrări conexe în vederea recepției. Se dorește astfel ca vizitatorii, al căror aflux este în continuă creș­tere, să se bucure de condiții tot mai bune. În acest sens s-au făcut și primii pași pentru construirea unui centru de vizitare și a unor construcții gospodărești conexe în anii următori.
Reabilitarea drumurilor forestiere, unele construite cu 50-60 de ani în urmă, con­sti­tuie o preocupare permanentă a Direcției Silvice Hunedoara. În prezent sunt aprobate 10 proiecte de reabilitare, urmând ca, pe măsura asigurării finanțării lucrările sa fie de­marate. (A.N.)

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.