Casa de Ajutor Reciproc „Straja” Lupeni – tradiţie şi continuitate

17 februarie 2015 | 2 Comentarii | Publicat in: Comunitate

07 CAR StrajaIstoria Casei de Ajutor Reciproc STRAJA LUPENI (cu fosta denumire C.A.R. E.M. LUPENI până în anul 2005) are o tradiţie de peste un secol, cu primele încercări de funcţionare în anul 1912 în cadrul „Asociaţiei muncitoreşti de ajutor reciproc – BRUDERLADE”, iar după greva minerilor de la Lupeni din 1929, ca urmare a desfiinţării „Economatelor”,  preia întrajutorarea minerilor şi a familiilor acestora.
În toamna anului 1983, împreună cu celelalte case de ajutor reciproc din oraş, a fuzionat într-o singură unitate. În februarie 1991, s-a reînscris separat la Judecătoria Petroşani şi s-a afiliat  la Uniunea Teritorială a Caselor de Ajutor Reciproc din judeţul Hunedoara.
Evoluţia Casei a fost influenţată în principal de problemele economice din sectorul minier, de unde proveneau cei mai mulţi membri. După repetate restructurări de personal (disponibilizări), numărul membrilor a scăzut cu 454 la finele anului 2000, astfel că, din cei 2.927 cât număra efectivul în decembrie 1991, au mai rămas 2.473 de membri. Încasarea reţinerilor din salariile minerilor se făcea deja cu foarte mare întârziere, cauză din care plata împrumuturilor către membri întârzia cu regularitate.
După renunţarea la reţinerile pe statul de plată şi trecerea la încasarea ratelor şi  a celorlalte obligaţii ale membrilor prin casierie, cu personal salariat, activitatea Casei a înregistrat progrese vizibile, atât în deservirea membrilor, cât şi în consolidarea şi dezvoltarea Casei.
Până  în 2002, Casa funcţiona în incinta Exploatării Miniere Lupeni, într-un spaţiu total impropriu pentru desfăşurarea activităţii. Din acest motiv Consiliul director a hotărât achiziţionarea actualului sediu, vis-a-vis de piaţa agroalimentară, situat în zona cea mai circulată a municipiului. Sediul, amenajat şi dotat, cu aparatură birotică modernă, sistem performant de securitate şi monitorizare, oferă un ambient primitor, în care membrii, după cum afirmă aceştia,  se simt respectaţi şi trataţi ca în familie.
Au fost preluate  prin absorbţie alte trei case: CAR E.M. Uricani, în anul 2000 (cu 283 de membri), C.A.R. Sanitar Lupeni, în anul 2003 (cu 263 de membri) şi CAR E.M. Bărbăteni în 2005 (cu 188 de membri). La finele anului 2006, efectivul era deja de 2.743 de membri. Pentru membrii de la Agenţia din Uricani, s-a achiziţionat un spaţiu, care a fost amenajat şi dotat corespunzător, deservind astăzi 925 de membri.
C.A.R. a înregistrat o creştere continuă la toţi indicatorii de performanţă financiară. La evoluţia pozitivă şi-au adus în mod substanţial aportul cele cinci agenţii, trei deschise în judeţul Gorj: Agenţia Turburea, Agenţia Turceni şi Agenţia Scoarţa şi două în judeţul Arad: Agenţia Sebiş şi Agenţia Sanitas Arad. Deschiderea acestora s-a efectuat la insistenţele foştilor membri care şi-au stabilit domiciliul în aceste zone, după disponibilizările miniere. La finele anului 2014, numărul membrilor a crescut la 4.945, din care, peste jumătate (2.525 membri) sunt numai în agenţii.  Odată cu numărul membrilor a crescut şi valoarea fondului social (de şase ori faţă de anul 1991) cu  circa 19 la sută în fiecare an,  ajungând la  finele anului trecut la valoarea de  aproape 15.800.000 lei.
Nivelul fondului social al membrilor a fost influenţat pozitiv de dobânda bonificată membrilor la finele fiecărui an. La 31.12.2014, dobânda acordată a fost de 8,5 la sută, fiind  avantajaţi membrii cu vechime peste doi ani şi care au participat la activitatea Casei prin accesarea de împrumuturi. Nivelul dobânzii bonificate a protejat în fiecare an fondurile sociale ale membrilor împotriva inflaţiei. Aceasta i-a motivat să economisească, să-şi menţină calitatea de membru şi să recomande noi membri în C.A.R., pentru fiecare membru adus,  primind o bonificare de 10 lei la fondul social.
În cursul anului 2014, numărul şi valoarea împrumuturilor a crescut  cu 7 la sută faţă de anul 2013 şi cu 44 la sută faţă de anul 2010, acordându-se un număr de 2.908 împrumuturi, în valoare totală de aproape 11.000.000 lei. Această creştere se datorează faptului că managementul Casei s-a preocupat să vină în întâmpinarea membrilor cu servicii de calitate, atractive şi oportune, care să răspundă nevoii membrilor, fiecare împrumut acordându-se foarte operativ, în cca. una-două zile de la depunerea cererii, iar pentru împrumuturile cu valoare sub nivelul fondului, chiar în ziua depunerii. Plata împrumuturilor se face în numerar, prin casieria C.A.R. sau în contul  curent personal, iar  restituirea ratelor scadente se poate face la casieriile unităţii sau prin conturile curente deschise la: CEC, BCR, Raiffeisen şi Banca Transilvania, sau cu card-ul bancar, prin P.O.S. la sediile din Lupeni şi Uricani. Pentru membrii plecaţi la lucru în străinătate a fost deschis anul trecut un cont în euro la Banca Transilvania.
Referitor la diversificarea serviciilor, de doi ani s-a introdus serviciul de încasare al facturilor pay-point, la toate sediile casei, serviciu primit foarte bine de membri, care îşi rezolvă cu un drum, mai multe probleme.
S-a reuşit, începând cu anul 2009, cu ocazia sărbătorilor  (de: Paşti, Crăciun) şi nu numai, prezentarea unei oferte accesibile şi atractive de împrumuturi promoţionale cu dobândă redusă.
Privind latura socială, la nivelul Uniunii Teritoriale s-a constituit, începând cu anul 2013, un fond pentru acordarea de burse de studii studenţilor proveniţi din familii ale membrilor C.A.R., iar din 2014, CAR Straja  are în plată doi studenţi care primesc bursă lunară: Ana-Marusia Atomei, fiica membrei de la secţia Uricani, Aurica Atomei şi Maria Cazan, fiica membrului de la secţia Lupeni, dl. Sorin Cazan.
CAR Straja este  alături de membri şi la evenimente mai puţin fericite. Ea acordă ajutor de deces nerambursabil la decesul membrului, a soţiei/soţului membrului iar începând cu anul 2014, s-a extins acordarea ajutorului în caz de deces şi în cazul mamei/tatălui, fiului/fiicei şi a altor persoane aflate în întreţinerea membrului, cuantumul ajutorului de deces ajungând în anul 2014 la maximum 2.200 lei.
C.A.R. STRAJA LUPENI a obţinut în sistemul C.A.R. la nivel de uniune, trei „Diplome de merit” fiind situată, conform rezultatelor anuale, în primele cinci case performante din judeţul Hunedoara şi o „Diplomă de excelenţă” în anul 2012. La nivel naţional, în 2011 a obţinut „Diploma de onoare – Menţiune”.
Evoluţia pozitivă a CAR Straja Lupeni se datorează managementului performant promovat la iniţiativa şi cu sprijinul Uniunii Teritoriale a C.A.R. Hunedoara, ale cărei recomandări au susţinut Consiliul director în adoptarea celor mai optime decizii materializate împreună cu echipa de salariaţi, concretizate în continuarea tradiţiei de sprijin economic şi social a membrilor Casei.
CAR Straja a beneficiat gratuit, prin departamentul informatic al Uniunii, de programe informatice performante, de evidenţă şi de verificare a bonităţii membrilor  în sistemul C.A.R., iar serviciile de întreţinere  a sistemelor de calcul şi a reţelelor informatice au fost asigurate tot gratuit. Un alt aspect pe care Uniunea l-a promovat în fiecare an a fost perfecţionarea profesională a salariaţilor Casei, care sunt la ora actuală, aproape în totalitate economişti, absolvenţi ai modulelor de specialitate organizate de Institutul Bancar Român, iar trei dintre salariaţi deţin Certificat Bancar European.
Cu  prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate, felicităm  conducerea Uniunii Teritoriale a C.A.R. Hunedoara, pentru rolul vizionar de care au dat dovadă, pentru aportul adus  în afirmarea şi dezvoltarea caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor din judeţ.
În perspectivă,  activitatea  Casei de Ajutor Reciproc STRAJA LUPENI are în vedere continuarea dezvoltării şi consolidării, protejarea fondurilor sociale ale membrilor  împotriva inflaţiei, îmbunătăţirea şi diversificarea produselor şi serviciilor, atât în ceea ce priveşte întrajutorarea membrilor prin acordarea de împrumuturi, cât şi sprijinirea acestora prin acordarea de servicii cu caracter social.
Director economic, Nelia Popa

Comentarii (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. voica doru spune:

    de ce nu faceti public statutul CAR straja

  2. voica doru spune:

    de ce nu faceti public statutul CAR straja am mai trimis un mesaj pe aceasta tema , dar nu am primit nici un raspuns

Scrie un comentariu

stiri si ziare
Citește articolul precedent:
Cadou de la Kaufland: 30 de calculatoare performante pentru Şcoala Gimnazială ”Dr. Aurel Vlad” din Orăştie

Graţie campaniei sociale „Ajutăm împreună”, ieri, elevii Şcolii Gimnaziale ”Dr. Aurel Vlad” din Orăştie au fost cadorisiţi de reprezentanţii reţelei...

Hunedoreni juniori la CM Popice

Gemenii Maria şi Alexandru Ciobanu (17 ani) şi Eduard Bucur (18 ani), toţi legitimaţi la secţia de popice a CS...

Executare cu cântec a unui amărât de pensionar

Datoriile către bănci continuă să reprezinte un ghimpe în coastele celor care au de-a face cu ele. Şi mai rău...

Închide