Actualitate

BÂRFE, ZVONURI, ADEVĂRURI

Se anunță deranj mare pentru un individ din re­giunea cu lămpașe, om pentru care tupeul pare să nu aibă limite. Gurile rele spun că respectivul a avut cutezanța de a trimite mai multe ame­nințări unor oameni im­portanți prin care le spu­nea că a decis să ac­ționeze în numele lor. Mai exact, individul le-a spus că el a hotărât, cu de la sine putere, să le administreze niște fi­nanțe și nu contează dacă sunt de acord sau nu. Tot acesta le-a mai spus că dacă nu îi sa­tisfac cererile, va avea grijă să nu le fie prea ușor mandatul. Destina­tarii mesajelor au discu­tat între ei și se gândesc acum să formuleze o plân­gere către organele abilitate, mai ales că au și proba materială prin care li s-ar fi forțat mâna, ba chiar ar fi vorba și de uzurpare. Bârfitorii mai spun că informația a ajuns și la niște băieți din servicii și deja s-a și în­tocmit un raport ce va ajunge la structurile com­petente. Rămâne de văzut cum vor acțio­na acestea.

 

Tot mai des se zvo­nește că unui funcțio­nar-pensionar din regiu­nea cu lămpașe ar vrea o promovare în funcție. Mai în glumă, mai în serios, un culegător de scame de pe sacou i-ar fi spus că tare bine i-ar sta pe scaunul de şef al unui serviciu şi băiatul a şi luat-o în serios. Zvo­narii susțin că pensio­na­rul s-a gândit că propu­ne­rea vine de sus și că a și fost parafată, iar el este cel mai competent să dețină postul. Fără să aștepte o hârtie, o înș­tiin­țare, ceva la mână, s-a și pus pe condus. Ar fi mers pe la fiecare birou și a început să dea dis­poziții, să ceară situații, să se creadă uns sta­ros­te. Angajații s-au uitat într-o doară la el, s-au gândit că și-a pierdut min­țile și l-au ignorat. Tot cârcotașii spun că în cele din urmă și-a dat sea­ma că imaginația i-a jucat feste și că s-a fă­cut de rușine.