100 de ani de la naşterea lui Bartolomeu Valeriu Anania

Biblioteca Judeţeană „Ovid Den­susianu” H­unedoara-Deva, cu spri­jinul Consiliului Ju­de­ţean Hune­doa­ra, organizează în ziua de 20 mai 2021, ora 1300, la Centrul Cultural „Drăgan Muntean”, Sala „Liviu Oros”, o manifestare cultural-edu­cativă dedicată împli­nirii a 100 de ani de la naşterea lui Bar­tolomeu Valeriu Anania, scriitor şi teolog, mi­tropolit al Clujului, Albei, Cri­şanei şi Maramureşului.

E nevoie de modele spirituale
Am ales această personalitate marcantă a vieţii literare şi spi­rituale româneşti a ulti­mului se­col pentru că, în această perioa­dă, este nevoie mai mult decât oricând de mo­dele spirituale, de exemple de caractere care au re­uşit să depăşească, de-a lungul vieţii, mari şi dureroase încercări. Dat fiind că activitatea noastră are drept public-ţintă tineri liceeni, demersul este cu atât mai important cu cât tinerii pot cu­noaşte im­portanţa valorilor morale în viaţa unui om, a unui intelectual şi duhovnic.
Prezentarea va urmări cele două linii majore ale vieţii şi activităţii lui Bartolomeu Valeriu Anania: clericul, care a plătit cu ani de detenţie atitudinea demnă, antitotali­tară, şi care a ajuns în fruntea ierarhiei cle­ricale româneşti, pe de o parte, şi scriitorul de incontestabil talent, care ne-a lăsat poe­zii, proză, piese de teatru, memorii, pe de altă parte. Se va pune accentul pe perso­nalitatea complexă, de intelectual erudit, a lui Valeriu Anania, care a îmbogăţit lite­ra­tura laică şi cea ecleziastică din România. Un loc aparte din moştenirea lăsată de Valeriu Bartolomeu Anania este tălmăcirea Sfintei Scripturi într-o minunată limbă ro­mânească. Toate acestea sunt puncte de interes care, credem, vor reţine atenţia celor ce vor lua parte la activitatea noastră.
Aşa cum facem de fiecare dată, în finalul prezentării vor fi adresate publicului între­bări legate de tema prezentării, cei care răs­pund corect fiind răsplătiţi cu premii con­s­tând în cărţi şi diplome.

Ioan Sebastian Bara,
manager

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

stiri si ziare