Comunitate

Vălișoara, modernizată din finanțări externe

Magdalena Șerban

Comunitatea din Vălișoara va ține minte anul 2024, aici urmând să debuteze în teren investiții majore. Unele se află la linia de start și altele le vor urma exemplul. Cert este că au fost dobândite din fonduri atrase pe filiere europene și guvernamentale. Adică bani câștigați prin proiecte.

Șapte parafate
„Pentru anul curent avem alocări bu­getare relativ asemănătoare cu cele din 2023. Diferența e că pe rol sunt șapte proiecte investiționale câștigate, pentru care deja am sem­nat contractele de finanțare și la care avem contribuție proprie fie sub for­mă de cotă parte, fie ca asigurare a cheltuielilor neeligibile. Am prevăzut deja banii necesari. Nu am contractat credit, ci am drămuit cum am putut mai bine banii comunei. La ce valori importante au fost câștigate, era și normal să depune și noi un efort financiar”, a transmis primarul din Vălișoara, Camelia Bedea (foto). Legat de proiectele aflate în implementare, acestea sunt dotare cu echipamente IT și soft-uri pentru primărie și școală, reabilitarea moderată a căminului cultural din satul Săliștioara cu clă­direa administrativă aferentă, a celui din Dealu Mare și a Centrului Educa­țional Vălișoara, construire capelă în Săliștioara, dotarea cu mobilier, ma­teriale didactice și echipamente digi­tale a Școlii Gimnaziale Vălișoara, pre­cum și modernizare de drumuri. Însumate, ajung la 13 395 828,97 lei. „Primul pentru care vor începe lu­crările curând este cel câștigat prin programul ((Anghel Saligny)), vizând modernizare de drumuri. Și rea­bilitările la căminele culturale vor începe, apoi vin și celelalte. Am acce­sat axele unde am considerat că avem șanse reale de câștig, fondurile locale nefiind suficiente pentru astfel de obiective majore. Ne concentrăm să ducem la în­deplinire toate aceste programe și, dacă se mai ivesc și alte posibilități de finanțare, vom bate și la acele uși. Spre exemplu, avem de­pusă ce­rerea de finanțare la Agenţia pentru Finan­ţarea Investiţii­lor Rurale (AFIR) – DR 28 pentru moder­nizarea a patru drumuri, cu șanse mari de fi­nanțare și o cerere mai avem de­pusă la Ad­ministrația Fondului pentru Mediu (AFM), pentru rea­bilitarea sediului pri­măriei”, a mai arătat edilul local.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura