Comunitate

Totești: Invitație la sănătate

Magdalena Șerban

Administrația publică din Totești anunță cetățenii că echipele Salvital vor fi prezente în comună pentru eva­luarea gratuită a stării de să­nă­tate a populației, prin teleme­di­cină
și tele­consultații, în cadrul pro­iec­tului sus­ți­nut de Consiliul Județean Hunedoara.

Fără bani și fără deplasări la oraș
„Caravana se va desfășura mâine și poimâine, începând cu ora 09:00, la căminul cultural din satul Cârnești. Toți cei interesați să bene­ficieze de acest demers cu titlu gra­tuit sunt aștep­tați la lo­ca­ția menționată, unde se vor efec­tua consultații pre­cum mă­surarea gli­cemiei, a tem­peraturii cor­­porale, a ten­siunii ar­te­riale, efec­tu­a­re spiro­metrie pentru iden­ti­ficarea pro­ble­melor pul­mo­nare, efec­tuare elec­tro­cardio­gra­mă EKG pen­tru iden­ti­ficarea proble­me­lor car­dio, efec­tuare INR (probă din sânge pen­tru per­soa­nele care au tra­tament cu anticoa­gu­lan­te), deter­mi­nare indice braț-glez­nă pentru iden­ti­ficarea unei boli arteriale pe­ri­ferice (BAP), hemo­gl­o­bină glico­zi­lată (evaluare și monito­ri­zare a con­tro­lului gli­cemic, după caz). Cred că este o opor­tunitate de care ar trebui să pro­fite cât mai multă lume. Sunt destule per­soa­ne care ajung greu și foarte rar la ca­bi­netele me­di­cale, la spitale sau pur și sim­plu nu își fac timp să își facă analize. Așa că numai bine, sănătatea vine la ei acasă, cum s-ar spune. Pot să-și vadă de să­nătate fără a se de­pla­sa în afara comu­nei și toto­dată fără bani. Toate aceste consultații sunt gra­tuite, ni­meni nu plătește nimic. Singura obli­gație ce vine sub formă de rugă­minte e ca fie­care să aibă asupra sa bu­letinul (cartea de identitate). Vă aș­tep­tăm și vă dorim mult bine. Doamne ajută!”, a fost în­demnul lansat de pri­ma­rul din Totești, Ti­beriu Pasconi (foto). Rea­­mintim că aces­te Caravane inițiate de Salvital, cu spri­jinul Consiliului Jude­țean Hune­doara, vor continua pe în­treg parcursul anului și vi­zează, în special, categoriile vulnerabile de po­pulație.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura