Comunitate

Gurasada: Puteți opta pentru programul Casa Verde

Magdalena Șerban

Conducerea comunei Gurasada înș­tiin­țează cetățenii că în cadrul pro­gramului Casa Verde, demarat prin AFM, persoanele fizice și unitățile de cult pot solicita finanțare pentru sis­teme fotovoltaice cu putere minimă de 3kWp. În cazul în care se optează pentru puteri mai mari, diferența de cost va fi asigurată de beneficiar.

Cheltuieli reduse
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că demarează sesiu­nea de finanțare pentru înscrierea în cadrul Programului privind instalarea siste­me­lor de panouri fotovoltaice pen­tru pro­du­cerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de con­sum și livrării surplusului în rețeaua na­țională. Totul se va face prin intermediul apli­cației informatice pusă la dispoziție pe site-ul www.afm.ro, (introducerea in­for­mațiilor necesare participării în pro­gram). Legat de zilele de înscriere sta­bi­lite pentru persoanele fizice din Re­giunea Vest (județul Hunedoara este inclus), ele sunt 22 iunie 2023, 23 iunie 2023, respectiv 26 iunie 2023. Cât privește unitățile de cult, acestea se pot înscrie în 27 iunie 2023, 28 iunie 2023 sau 29 iunie 2023. ,, Programul Casa Verde, adică panouri fotovoltaice pen­tru locuințe, va începe în iunie 2023 pen­­tru județul Hunedoara. Suma alo­cată va fi de 20.000 lei/locuință. Re­giu­nea Vest, din care fac parte judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, are un buget alocat de 200.480.000 de lei, iar bugetul total, la nivel național, aferent întregului program (persoane fizice plus unități de cult) este de 1.750.000.000 de lei. Finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei con­tribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei. Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar dife­renţa până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar, din surse financiare proprii. Este o alternativă viabilă și va însemna, în timp, cheltuieli reduse considerabil. E păcat să lăsăm să se piardă o șansă pe care natura ne-o pune la dispoziție. Soarele e generos și poate aduce beneficii nu doar pre­cum cele legate de petrecerea fru­moa­să a timpului, în natură, ci și precum cele ce scutesc bani din bu­zunar. Vă îndemn să cântăriți lucrurile și să faceți după cum considerați. E un tren ce poate fi prins, din mers”, a trans­mis primarul din Gurasada, Silviu Nan (foto). Reamintim că toate informațiile necesare partici­pării în Program sunt publicate pe site-ul www.afm.ro, la sec­țiunea Programe de finanțare – Sis­teme fotovoltaice.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura