Comunitate

Orăștioara de Sus: An pe plus investițional

Magdalena Șerban
Deși pare simplă traiectoria unor in­vestiții câștigate pe diferite axe de finanțare – europene sau gu­ver­na­men­tale, e tocmai invers. Printre primarii care nu s-au dat bătuți, în ciuda pie­dicilor, a birocrației stufoase și a termenelor, este cel din Orăștioara de Sus, anul 2024 fiind cuantificat în obiec­tive valoroase nu doar din punct de vedere al cifrelor, ci mai ales ca im­pact asupra comunității.


Se întâmplă acum
Prin Programul Național de Investiții Anghel Saligny, conducerea publică din Orăștioara de Sus a câștigat o finanțare de 11.961.815 de lei pentru modernizare infrastructură rutieră, lucrările fiind în stadiul de execuție. „Vizează ulițe și străzi din satele Orăștioara de Sus și Bucium, care în prezent sunt doar pie­truite, deci necesită asfaltare. Mai sunt prevăzute podețe, rigole de scurgere și alte elemente tehnice. Sunt multe rami­fi­cații în interiorul satelor noastre plus că avem o întindere mare, situându-ne în primele poziții la nivelul comunelor din județ, din punct de vedere al suprafeței administrativ-teritoriale. Mai avem, în faza de elaborare a proiectului tehnic, creș­terea eficienței energetice a clădirii Școlii Gimnaziale Hadrian Daicoviciu din Orăștioara de Sus, demers câștigat prin Administrația Fondului pentru Mediu, în sumă de 4.074.908 de lei. De ase­me­nea, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) mai avem în etapa de achiziție dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Hadrian Daicoviciu, investiția cifrând 945.130 de lei. La fel, în procedută de achiziție e și asigurarea sistemelor inteligente de management, un obiectiv pentru care am obținut fi­nan­țare și pe care îl vom implementa la nivel local pentru întreaga comunitate și toți cei care ne vor vizita. Valoare totală este de 673.671 de lei. Sistemul este unul modern și conform nevoilor și vre­murilor actuale. Siguranța cetățe­ni­lor este prioritară, așa că e indicat să pre­venim, nu să suportăm con­se­cințele. Cei certați cu legea vor face poate un pas în spate, știind că avem moni­to­ri­zare și pot fi prinși mai simplu și mai ra­pid
ca altădată. Camerele vor fi mon­tate în mai multe puncte stra­te­gice, toc­mai pentru a cu­prinde un areal cât mai mare. Apoi, pe Fonduri de Me­diu avem im­ple­men­­ta­rea unei sta­ții de în­­că­r­care elec­­tri­că (246.438 lei), și acest pas investi­țio­nal fiind în proces de achiziție. Mai e achi­­ziționarea de echi­pa­men­te de joacă pen­tru spațiul de re­creere din sa­tul de cen­tru. Este o fi­nan­­țare în cu­antum de 103.599 de lei, prin GAL (fonduri euro­pene) și se află în proces de achiziție echi­pa­men­te. Și, nu în ultimul rând, mo­dernizarea și dotarea că­mi­nului cultural din Bucium, în sumă de 682.745 de lei (fon­duri euro­pe­ne și cofi­nan­țare lo­­cală), s-a fi­na­li­zat în 2023”, a anun­țat Vasile Marian Inăşescu (foto), pri­marul din Orăştioara de Sus.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura