Mesagerul financiar-fiscal

Legea prevenirii

Legea prevenirii nr. 270/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.037 din 28 decembrie 2017 şi a intrat în vigoare pe 17 ianuarie 2018.
În forma sa finală, adoptată de Parlament şi publicată în Monitor, documentul nu mai cuprinde lista faptelor care constituie contravenţii (fapte care nu prezintă un grad de pericol social ridicat) şi pentru care contribuabilii vor fi mai întâi avertizaţi, nu direct amendaţi.
Această listă trebuia aprobată de Guvern nu mai târziu de 15 ianuarie 2018.
Lista finală a contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii este cuprinsă în Hotărârea de Guvern nr.33/25 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr.107/05.02.2018 .
Legea prevenirii oferă contribuabililor găsiţi cu nereguli în timpul unui control un răgaz de 90 de zile calendaristice pentru a-şi corecta problemele constatate.
Practic, nu se vor mai putea aplica amenzi la prima constatare a unei fapte, însă doar cu condiţia ca aceasta să fie una de natură contravenţională. Pentru faptele care constituie contravenţii şi sunt prevăzute de anumite acte normative, va fi acordat contribuabililor un termen în care aceştia vor putea să corecteze neregulile constatate şi să se conformeze dispoziţiilor legale.
Mecanismul de funcţionare a prevenirii va fi următorul:
• se va încheia un proces-verbal de constatare a neregulilor şi va anexa un plan de remediere, care va cuprinde aspecte ce trebuie corectate, precum şi termenul de conformare pentru fiecare faptă;
• termenul de remediere va fi de 90 de zile calendaristice;
• în termen de 10 zile de la data expirării termenului de remediere, organul de control va fi obligat să reia controlul;
• în cazul în care se constată că nu au fost respectate obligaţiile stabilite în planul de conformare, în termenul acordat, organul de control va aplica sancţiunile prevăzute de actele normative incidente.
Vor exista şi situaţii în care nu se va întocmi un plan de remediere şi va aplica doar sancţiunea avertismentului. Concret, sunt vizate următoarele cazuri:
• atunci când, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală;
• în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă.
Un contribuabil va putea beneficia de măsurile de prevenire o singură dată pentru fiecare faptă care constituie contravenţie, într-un termen de trei ani.
În anumite cazuri, vor fi prevăzute excepţii la aplicarea Legii prevenirii. Practic, este vorba despre situaţiile în care autorităţile nu vor acorda acel termen de conformare, iar contribuabilii verificaţi nu vor putea invoca necunoaşterea legii, urmând să fie sancţionaţi direct. Este vorba despre următoarele cazuri:
• este utilizată munca nedeclarată (munca „la negru“);
• angajarea unui salariat se face sub nivelul salariului minim;
• este pusă în pericol sănătatea şi viaţa consumatorilor;
• întârzierea în luarea deciziei de impunere ce determină un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale reale privind executarea obligaţiilor contribuabilului/plătitorului sau pentru luarea altor măsuri prevăzute de lege;
• urmează să se ia măsuri de executare silită.
În cele ce urmează prezentăm câteva din abaterile/ neregulile care intră sub incidenţa prevederilor Legii prevenirii:
1. Nu se obţine autorizaţia de funcţionare pentru securitatea în muncă
Anterior începerii oricărei activităţi, angajatorii sunt obligaţi să obţină autorizaţia de funcţionare pentru securitatea şi sănătatea în muncă, potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006. Neîndeplinirea acestei prevederi se poate sancţiona cu o amendă între 5.000 şi 10.000 de lei, însă, conform legislaţiei prevenirii, abaterea/neregula se sancţionează prima oară doar cu avertisment.
2. Nu se acordă alimentaţie de protecţie
Legea nr. 319/2006 stabileşte că angajatorii trebuie să acorde gratuit alimentaţie de protecţie, atunci când condiţiile în care muncesc salariaţii impun acest lucru. De asemenea, contribuabilii angajatori trebuie să asigure gratuit şi materialele igienico-sanitare. În caz contrar, amenzile pot fi de minimum 3.000 de lei şi de maximum 6.000 de lei. Neîndeplinirea acestei prevederi, la prima abatere, se sancţionează doar cu avertisment.
3. Nu se fac rapoarte privind accidentele de muncă
În situaţia în care salariaţii unui angajator sunt implicaţi într-un accident de muncă, acesta trebuie să pregătească un raport pentru autorităţi, după cum se mai arată în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă. Neglijarea obligaţiei, ce poate fi sancţionată cu amenzi între 2.000 şi 4.000 de lei, este acoperită, de asemenea, de Legea prevenirii.
4. Locurile de muncă vacante nu sunt comunicate autorităţilor
O altă contravenţie acoperită de legislaţia prevenirii este necomunicarea, de către angajatori, a locurilor de muncă vacante în cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Conform Legii nr. 76/2002, angajatorii trebuie să comunice informaţiile agenţiei judeţene de muncă din raza sediului, altfel riscă o amendă de la 3.000 la 5.000 de lei.
5. Nu sunt anunţate autorităţile despre angajarea şomerilor
Angajatorii care aduc în companie persoane care primesc ajutorul de şomaj trebuie să anunţe agenţia de muncă la care acestea s-au înregistrat, în termen de trei zile. Altfel, amenda aplicabilă este între 5.000 şi 10.000 de lei. Neîndeplinirea acestei prevederi, la prima abatere, se sancţionează doar cu avertisment.
6. Nu este folosită clasificarea ocupaţiilor din România
Companiile care nu folosesc clasificarea ocupaţiilor din România la completarea documentelor oficiale riscă să fie sancţionate cu o amendă de la 3.000 la 5.000 de lei. Neîndeplinirea acestei prevederi, la prima abatere, în baza legislaţiei prevenirii, este sancţionată doar cu avertisment.
7. Nedepunerea la timp a declaraţiilor de înregistrare fiscală
Referitor la Codul de procedură fiscală, prevenirea acoperă nedepunerea la termen a declaraţiilor de înregistrare fiscală, a celor de radiere a înregistrării fiscale sau a celor de menţiuni. Această abatere/neregularitate poate fi sancţionată cu sume cuprinse între 1.000 şi 5.000 de lei (contribuabili mijlocii şi mari) sau între 500 şi 1.000 de lei (contribuabili mici). De exemplu, unul dintre formularele de înregistrare fiscală, radiere şi menţiuni este 010.
8. Nedeclararea la timp a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
De asemenea, prevenirea acoperă şi neîndeplinirea la termen a „obligaţiilor de declarare prevăzute de lege, a bunurilor şi veniturilor impozabile sau, după caz, a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume”, aşa cum stabileşte Codul de procedură fiscală. Amenda aplicabilă în acest caz este tot între 1.000 şi 5.000 de lei (contribuabili mijlocii şi mari) sau între 500 şi 1.000 de lei (contribuabili mici).
9. Neîntocmirea şi neprezentarea dosarului preţurilor de transfer
Contribuabilii care nu întocmesc, în condiţiile şi la termenele prevăzute de legislaţie, dosarul preţurilor de transfer sau care nu-l prezintă la cererea autorităţilor fiscale sunt alte contravenţii acoperite de legislaţia prevenirii. Amenda ce se acordă pentru aceste două abateri/neregularităţi este cuprinsă între 12.000 şi 14.000 de lei (contribuabili mijlocii şi mari) sau între 2.000 şi 3.500 de lei (contribuabili mici).
10. Nepăstrarea şi neprezentarea datelor arhivate în format electronic
Companiile scapă de amendă la prima abatere şi dacă nu respectă obligaţia păstrării şi prezentării datelor arhivate în format electronic (inclusiv aplicaţiile informative cu care le-au generat), abatere/neregularitate sancţionată, de asemenea, cu amenzi între 12.000 şi 14.000 de lei (contribuabili mijlocii şi mari) sau între 2.000 şi 3.500 de lei (contribuabili mici).
11. Nedepunerea la timp a declaraţiilor recapitulative de TVA
În ceea ce priveşte nedepunerea la termen a declaraţiilor recapitulative privind taxa pe valoarea adăugată, abatere/neregularitate ce poate fi amendată cu sume între 1.000 şi 5.000 de lei, această faptă este şi ea sancţionată la prima abatere doar cu avertisment. Menţionăm că declaraţii recapitulative sunt 390 şi 390 VIES.
12. Emiterea bonurilor fiscale cu greşeli
Emiterea de bonuri fiscale ce conţin informaţii greşite sau emiterea fără ca acestea să aibă toate datele prevăzute de lege (de exemplu, denumirea şi codul de identificare fiscală ale companiei, data şi ora emiterii, denumirea fiecărui bun sau serviciu, preţul, cantitatea) este sancţionată în prezent de legislaţie. Mai precis, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 prevede în acest caz o amendă de la 2.000 la 4.000 de lei. Neregularitatea, la prima abatere, intră sub incidenţa legislaţiei prevenirii.
13. Neînmânarea bonului fiscal sau facturii
Sub incidenţa legislaţiei prevenirii, la prima abatere, intră şi neînmânarea bonului fiscal clientului şi/sau neeliberarea facturii la cererea clientului. În prezent, pentru această abatere, casierii riscă o amendă de la 1.000 la 2.000 de lei.
14. Depunerea cu întârziere sau nedepunerea declaraţiilor de impunere
Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere şi nedepunerea declaraţiilor de impunere sunt alte două abateri/neregularităţi acoperite de legislaţia prevenirii, acestea fiind prevăzute de Codul fiscal. Prima abatere se sancţionează cu amendă de la 70 la 279 de lei, iar a doua – cu amendă de la 279 la 696 de lei. Printre altele, se face referire la declaraţiile privind impozitarea clădirilor, terenurilor sau maşinilor.

 

Societatea TVG TAX S.R.L.
Societate de consultanţă fiscală • Societate de audit financiar
email: [email protected]

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura