ActualitateComunitate

Asociația Salvital Hunedoara, la majorat

Adriana Năstase

Asociația Salvital Hunedoara func­țio­nează de 18 ani, iar din 2021, aceasta a adus o noutate în județul nostru, telemedicina.

Consiliul Județean și multe primării
„Salvital Hunedoara a împlinit 18 ani, am devenit ”majori”!
Sunt 18 ani în care asistenții medicali și paramedicii, oameni cu suflet de aur, au salvat zeci de mii de vieți. În fiecare zi, în fiecare clipă. Au ajuns în locuri greu accesibile și au făcut imposibilul în lupta cu moartea. Mai mult, medici și para­me­dici Salvital, au participat ani la rând la Caravane medicale în sate izolate. Au întâlnit acolo bătrâni care nu văzuseră, de o viață, picior de medic. Din anul 2021, Asociația Salvital Hunedoara împreună cu medicii care ni s-au alăturat și cu im­plicarea partenerilor noștri, Consiliul Ju­de­țean Hunedoara, Primăria muni­ci­piului Hunedoara, Primăria Municipiului Vulcan, Primăria orașului Geogiu, Pri­măria orașului Petrila, Primăria orașului Simeria, Primăria orașului Uricani, pri­mării ale mai multor comune din județul Hunedoara: Baia de Criș, Băcia, Bătrâna, Boșorod, Brănișca, Bretea Română, Bulzeștii de Sus, Bunila, Burjuc, Cerbăl, Cârjiți, Crișcior, Densuș, Dobra, General Berthelot, Ghelari, Gurasada, Hărău, Ilia, Lelese, Lunca Cernii de Jos, Luncoiu de Jos, Pestișu Mic, Rapoltu Mare, Răchi­tova, Râu de Mori, Ribița, Sarmize­getusa, Sălașu de Sus, Șoimuș, Teliucu Inferior, Toplița, Totești, Vălișoara, Vețel am reușit să aducem o noutate în județul nos­tru: Telemedicina – o ramură a me­dicinei atât de im­portantă în zilele noastre.
5199 de per­soane din județul Hunedoara au be­ne­ficiat de a­cest ser­viciu, în pe­rioada mai 2021- de­cem­brie 2022 și au putut să își mo­ni­torizeze, gratuit, sta­rea de sănătate. Salvital este dovada că viața este de mare preț și asta se dovedește prin fapte. Am trăit asta și merită orice sacrificiu, pentru că, “Sal­vezi o viață, salvezi o lume!”, a declarat Petru Mărginean, directorul Asociației Salvital Hunedoara.

Deschizători de drumuri
„Pe 9 martie 2023, Asociația “Salvital” a împlinit 18 ani. 18 ani în care a crescut frumos, s-a maturizat și astăzi mii de oa­meni din județul Hunedoara, din localități în care nu a mai ajuns un medic de ani de zile, beneficiază de servicii de tele­me­dicină, prin Salvital.
I-am însoțit pe acești oameni prin multe localități ale județului, dintre cele mai izolate, și am văzut bucuria oa­menilor care vedeau că în sfârșit unora le pasă și de sănătatea lor. Am fost alături de ei și la începerea războiului cu Ucraina, când au dus la Isaccea ajutoare pentru refugiați.
I-am văzut adesea la datorie, gata să intervină în sprijinul sănătății cetățenilor la monumente istorice sau evenimente.
Mă bucur că telemedicina, acest con­cept modern, este sprijinită decisiv, prin Salvital, de Con­siliul Ju­de­țean Hunedoara, noi fiind, din acest punct de vedere deschizători de dru­muri la nivel național. Chiar astăzi, de ziua lor, cei de la Salvital au fost apreciați la superlativ de înalți ofi­ciali ai Băncii Mondiale, pre­zenți la noi în județ, care au pro­mis că se vor im­plica pen­tru ca a­ceastă ini­­țiativă să fie extinsă, fi­ind con­si­de­rată e­sen­țială pen­­tru dez­vol­ta­rea sus­te­na­bilă și sta­bi­li­tatea zo­ne­lor montane”, a de­clarat Costel Avram, ad­mi­nis­tratorul public al jude­țu­lui.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura