ActualitateFlash

Să mai ai încredere în Poliție! Șef de Post de Poliție, făcut pedofil de un coleg de breaslă

Un șef de Post de Poliție din județ a fost acuzat că a întreținut relații sexuale cu o minoră, dosarul fiind in­stru­mentat de un coleg de la Poliția Brad. Numai că procurorii au clasat dosarul, făcut pe baza unor zvonuri. Vă dați seama, dacă un polițist i-a făcut așa ceva unui coleg, ce riscă să pățească un cetățean simplu, care ajunge pe mâinile unui asemenea „profesionist”.

Calvarul a durat un an
Procurorii au putut să vadă „minunea” făcută de polițistul din Brad, un dosar fără dovezi sau probe. De fapt, fata de 13 ani cu care se presupunea că a întreținut acuzatul relații intime, a declarat că nu a întreținut relații sexuale cu nimeni. Dosarul a fost clasat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Calvarul polițistului acuzat de o faptă așa de gravă a durat un an.
„În cuprinsul procesului verbal de se­si­zare din oficiu, întocmit de Poliția mu­ni­cipiului Brad, s-a reținut că, în cursul anu­lui 2021, numitul (…) – agent de po­li­ție a întreținut relații sexuale cu o minoră în vârstă de 13 ani, fără a se cunoaște alte detalii în legătură cu împrejurările co­mi­terii infracțiunii. Este adevărat că, spre deo­sebire de plângere și denunț, ca mo­dalități de sesizare a organelor de ur­mărire penală, cu privire la care le­giu­i­torul a reglementat anumite condiții de formă în cazul sesizării din oficiu nu sunt sta­bilite condiții esențiale de formă, le­giu­itorul prevăzând doar necesitatea în­tocmirii unui proces verbal. Cu toate aces­tea, dată fiind împrejurarea că în­tocmirea procesului verbal de sesizare din oficiu se realizează de către un organ de urmărire penală, apreciem că acest act de sesizare trebuie să aibă un con­ți­nut asemănător cu celelalte modalități de sesizare, fiind necesar să cuprindă des­crierea faptei ce formează obiectul se­sizării și, eventual, indicarea unor mij­loace de probă. Or, procesul verbal de sesi­zare din oficiu întocmit de lucrătorul de poliție din cadrul Poliției municipiului Brad nu cuprinde o descriere a faptei ce formează obiectul sesizării, limitându-se doar la mențiunea că nu sunt cunosc ute alte detalii în legătură cu împrejurările comiterii infracțiunii”, arată procurorii în Ordonanța de clasare a faptei penale.

Fapta nu există
„Față de aspectele declarate de per­soa­na ­vătămată și pentru descoperirea și administrarea unor mijloace de probă, or­ganele de urmărire penală au pro­ce­dat la audierea în calitate de martor a lu­cră­torului de poliție care a întocmit pro­cesul verbal de sesizare din oficiu, ocazie cu care s-a stabilit că sesizarea orga­ne­lor de anchetă a avut la bază „zvonul pu­blic”, nefiind relevate mijloace de probă care să susțină actul de sesizare. Față de cele de mai sus, apreciem că nu există probe certe, din care să rezulte bănuiala rezonabilă că agentul șef de poliție (…) ar fi întreținut relații sexuale cu partea vă­tă­mată, considerăm că se impune clasarea cauzei având ca obiect comiterea in­frac­țiunii de act sexual cu un minor, fiind incident cazul de împiedicare a punerii în mișcare a acțiunii penale, respectiv fapta nu există”, susțin procurorii. (A.Năstase)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura