Comunitate

Vrei să înveți de la cei mai buni? Înscrie-te la Universitatea din Petroșani!

Magdalena Șerban

Și în acest an, procesul de admitere la Universitatea din Petroşani se va des­făşura sub forma concursului de do­sare, delimitarea candidaţilor ur­mând să se realizeze electronic, în func­ţie de media obţinută prin apli­carea formulei de calcul şi de ordinea op­ţiunilor marcate pe cererea de în­scri­ere. Platforma de înscriere fiind deja activă.

www.upet.ro
În acest an, peste 2035 de locuri sunt disponbile pentru o gamă largă de spe­cializări. În plus, candidaţii din Republica Moldova, din Diaspora sau din orice alt stat din cadrul sau din afara Uniunii Euro­pene beneficiază de locuri bu­getate separat. Detalii legate atât de stu­diile de licenţă cât şi de cele de mas­ter pot fi obţinute accesând site-ul de­di­cat admiterii, https://www.upet.ro/admitere. „Absolvenţii care bifează Bacalaureatul acum sau au făcut-o în anii pre­ce­denţi pot opta pentru unul din locurile puse la dispoziţie la diverse discipline şi specializări pe care cele trei Facultăţi ale uni­versităţii noastre le au dis­po­nibile (Facultatea de Ştiinţe Economice, Ad­­ministrative și So­cia­le, Facultatea de Mine, Fa­cul­tatea de In­gi­nerie Me­ca­nică şi Elec­trică). Pentru li­cenţă sunt 620 de locuri bugetate şi 615 cu taxă, iar pentru master avem 220 de locuri bugetate şi 580 cu taxă. Valoarea taxei anuale aferente studiilor de licenţă înseamnă 2100 de lei, pentru cele de master ajun­ge la 2500 de lei, iar pentru doctorat este de 4000 de lei. Cei interesaţi se pot înscrie la sediul ins­ti­tuţiei noastre sau la centrele de în­scri­e­re deschise în mai multe localtăţi din ţară sau online, accesând www.upet.ro, secţiunea Ad­mitere. După ce se înscriu online și sunt declaraţi admişi pe un loc la buget, trebuie să aducă diplomele în original la înmatriculare”, a precizat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai (foto), rectorul Universităţii din Petroşani. Foarte im­portant este că românii de pretutindeni sunt aşteptaţi cu 81 de locuri la studiile de licenţă şi 44 de locuri la studiile de master. Mai mult de atât, pentru a veni în sprijinul hunedorenilor, este deschis un centru teritorial de înscrieri la Deva, la Liceul Tehnologic „Grigore Moisil“, situat pe Strada Titu Maiorescu, nr. 24. De amintit că unitatea de în­vă­ţământ superior din Valea Jiului a fost evaluată de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Su­perior (ARACIS) şi a obţinut cea mai înaltă certi­fi­care, respectiv cali­fi­ca­tivul de ins­ti­tuţie de în­vă­ţă­mânt su­pe­rior cu „grad de încredere ridicat”.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura