Politica si administratie

Viorel Sălan: „Parlamentul a validat sprijinul guvernamental pentru Complexul Energetic Valea Jiului”

A fost aprobat în Parlamentul României un ajutor guvernamental pentru Complexul Energetic „Valea Jiului”. În legătură cu aceasta, am cerut informații suplimentare de la deputatul PSD Viorel Sălan (foto), se­cre­tarul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Camera Deputatilor.

– Ce anume prevede această iniţia­tivă legislativă?
Am adoptat proiectul de Lege pen­tru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.129/2023 privind unele măsuri necesare pentru acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea şi punerea în siguranţă a extracţiei de huilă către Societatea Complexul Ener­getic „Valea Jiului” – S.A.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri ne­cesare pentru aprobarea și acorda­rea unui ajutor de stat pentru punerea în siguranță a zăcământului de huilă din cadrul Complexului Energetic „Valea Jiului”.
Am dorit să depășesc momentul oratoriei retorice și în intervenția mea am arătat că Societatea Complexul Energetic „Valea Jiului” este o so­cie­tate având capital integral de stat. Complexul Energetic „Valea Jiului” are ca obiect principal de activitate pro­ducția de energie electrică având în structura sa o sucursală energetică la Paroșeni, o sucursală de prestări ser­vicii și patru sucursale miniere din care două nu fac obiectul închiderii și este vorba despre Livezeni și Vulcan, pre­cum și două unități miniere aflate în pro­gramul de închidere, Lonea și Lupeni, conform Deciziei 2010/787 a Uniunii Europene.
Prin Ordonanța Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sec­torului energetic, s-au adoptat o serie de măsuri destinate sec­to­rului ener­getic prin care sunt sta­bilite data limită, dar și etapele și termenele inter­mediare.
Or, acest proiect de lege vine să ar­monizeze totodată și o serie de măsuri ne­cesare pen­tru acordarea unui aju­tor de stat pentru închiderea și pu­ne­rea în siguranță a exploatărilor miniere.
În calitate de parlamentar de Hunedoara, cunosc foarte bine pro­blemele mi­ni­ere. Și, din punct de vedere al situației actuale prin care trece mineritul în general în România, dar în special mineritul din Valea Jiului și oamenii locului de acolo.
Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat a votat pentru acest proiect de lege. Inițiativa legislativă fost adoptată cu 207 voturi “pentru”, 27 voturi “contra” și 6 abțineri.

– Ce argumente suplimentare ați prezentat plenului Camerei referitoare la această inițiativă legislativă atât de așteptată în Valea Jiului?
În concluziile referitoare la votul ple­nului, am explicat că este un act de normalitate privind legiferarea, ceea ce am făcut astăzi. Și pentru aceasta am dorit să aduc în susținere patru argumente.
În primul rând, că prin asigurarea fi­nanțării de la bugetul de stat se asigură desfășurarea în condiții de normalitate a activității societății.
În al doilea rând, se asigură per­so­nalul necesar pentru funcționarea uni­tății economice așa cum există pre­văzute în angajamentul luat de către Guvern.
Totodată, la cele două mine Lupeni și Lonea, se va trece de la activitatea în două schimburi de lucru, la cea în patru schimburi.
Și nu în ultimul rând, se vor asigura plățile pentru personalul societății.

 

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura