ActualitateComunitate

Vălișoara: Satul Stoieneasa va avea o capelă

Magdalena Șerban

Capelele sunt o mare necesitate a zi­lelor noastre, indiferent că e vorba de me­diul urban sau rural. Dar nu mulți pri­mari au înțeles asta și nu prioritizează astfel de obiective care ar fi un mare sprijin pentru comunitate, în mo­men­tele grele. De la Vălișoara, vin vești.

Facilitate indispensabilă
,,Până la această dată, satul Stoieneasa nu a dispus de un spațiu special ame­na­jat pentru organizarea în condiții optime a ritualului bisericesc de înmormântare, in­clusiv a priveghiului. Astfel, s-a impus amenajarea unui spațiu cu această des­ti­na­ție, care s-a realizat în una din încă­pe­rile singurului imobil care aparține do­me­niu­lui public al comunei, situat în Stoieneasa. Prin realizarea acestei ame­na­jări, sunt asigurate condiții decente pen­tru acce­sul la acest tip de evenimente.
Întrucât clădirea existentă era de­gra­dată, prezentând fisuri și crăpături, fiind grav afectată structura de rezistență, ca primă lucrare a fost realizată con­so­li­da­rea clădirii printr-un zid de beton (sub­zidire) în parțile afectate, urmat de re­fa­cerea pardoselii din sala în care s-a ame­najat capela. Au urmat reparații ale aco­­pe­rișului, înlocuirea tâmplăriei, refacerea ins­talației electrice și reparații ale pereților și tavanului prin în­de­părtarea stratului de pământ existent, tencuieli și zu­graveli lavabile. La această dată sunt fi­nalizate lucrările de ame­na­ja­re a spa­țiului cu destinație de capelă, fiind cons­truită și o terasă și continuăm cu lucrările de schimbare a tâmplăriei la o altă în­că­pere precum și lucrări de re­fa­ce­re a fațadei exterioare. În prezent, doar la Vălișoara avem capelă, ține de bi­serică, plus la Dealu Mare. La Stoieneasa, lu­cră­rile sunt din bugeul propriu și le-am înce­put anul trecut. În perioada următoare, după obținerea avizului de la AFIR și sem­narea constractului de exe­cuție, vor fi demarate lucră­rile de construire a ca­pelei din satul Săliștioara, pen­tru care o parte din finanțare provine din fonduri ex­terne nerambursabile, restul din bu­ge­tul propriu al co­mu­nei. Dezideratul nos­­tru e ca fie­care localitate aparținătoare să aibă ca­pela ei”, a transmis Camelia Bedea (foto), primarul din Vălișoara.

Ajutor de la județ, pentru biserici
Edilul a mai făcut câteva precizări cu privire la alocările financiare primite de uni­tățile de cult din comună, sprijinul ju­dețean fiind incontestabil. ,,Consiliul Ju­de­țean Hunedoara, în baza Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor ne­ram­bursabile din fonduri publice alocate pen­tru activităţi nonprofit de interes ge­neral, urmare a solicitării preoților/ re­pre­zentanților legali și a unei documentații fezabile, alocă în fiecare an finanțare pentru modernizarea, cons­truc­ția, re­pa­rații ale bisericilor. Am avut numeroase discuții cu reprezentanții CJ, referitoare la posibilitatea pe care o oferă fi­nanțările nerambursabile pentru rea­li­zarea di­ver­se­lor lucrări la bisericile din comună pre­cum și faptul că aceste lucrări/mo­der­ni­zări nu se pot realiza doar din contribuțiile sătenilor precum și că bugetul comunei este extrem de mic pentru a se putea aloca finanțări ne­ram­bur­sabile. După cum știți, construcția Bisericii Ortodoxe din satul Săliștioara a început în urmă cu mai bine de 15 ani, dar din cauza lipsei finanțării, lucrările s-au realizat destul de anevoios. Pot să vă spun concret că acestei instituții de cult, începând cu anul 2018 i-au fost alocate finanțări ne­ram­bur­sabile astfel: în anul 2018- suma de 16.000 lei, în anul 2022- suma de 25.000 lei iar în anul 2023 suma de 50.000 lei. Sumele alocate prin finan­țările nerambursabile au fost un sprijin important în continuarea lucrărilor de construcție la acest lăcaș de cult, la fel și sumele provenite din contribuția cre­din­cioșilor din sat și nu numai, în anul 2023 reușind să se realizeze lucrările de fini­sa­je la fațada bisericii. Anul acesta, în urma solicitării depuse, o altă unitate de cult a beneficiat de o alocație financiară, Bise­rica Ortodoxă din satul Vălișoara, în sumă de 45.000 lei, sumă care va acoperi o parte din lucrările de amenajare pentru instalarea unui sistem modern de în­căl­zire a clădirii. Doresc să fac și o precizare referitor la amenajarea fostei școli din sat ca si capelă: ar fi însemnat să nu res­pec­tăm prevederile Hotărârii nr.741/2016 , res­pectiv sa nu asigurăm o distanță de minimum 20 metri de clădirile de locuit. Transmit felicitări domnilor preoți care slujesc în bisericile din cele patru sate ale comunei precum și celor implicați în administrarea și întreținerea acestora, pentru munca și interesul depus, care dovedesc că în afară de dragostea pen­tru lăcașurile de cult sunt și buni gos­po­dari”, a mai transmis edilul local.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura