Trecerea stațiunii pomicole din Geoagiu sub tutela Liceului Agricol a rămas o chestiune de scurt timp

Magdalena Șerban

Mai e puțin până când Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă din Geoagiu va trece, oficial, în ad­mi­nis­trarea Liceului Tehnologic „Alexandru Borza” din localitate. Asta, după ce plenul Camerei Deputaților a adus mo­dificări Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe lonescu Şiseşti şi a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei ali­mentare, pentru a se evita distrugerea definitivă a patrimoniului.

 

Emblematică pentru Transilvania

„Încă nu suntem proprietari cu acte în regulă, cum s-ar spune, dar așteptăm ca după parcurgerea tuturor etapelor biro­cratice să intrăm în posesia obiectivului. Trebuie să apară în Monitorul Oficial, să vedem cine și cum va face predarea, tre­buie făcute un audit și o evaluare, deci tre­buie totul parcurs. E păcat să rămână doar o amintire frumoasă a co­mu­nității de aici, la fel ca întreaga acti­vi­tate știin­ți­fică și de cercetare. După cum se știe, S.C.P.P. Geoagiu nu mai are ca­pa­citate de finanţare și nici eligibilitate în a acesa fonduri, deținând doar o su­prafaţă de te­ren de 6,48 ha (curţi și construcţii). Nu știm situația exactă a clădirilor, dar după raportul de evaluare vom cunoaște toa­te datele. Cert este că pe noi ne va ajuta în procesul didactic, urmând ca ferma școlii să fie dezvoltată aici. În momentul de față, avem fermă, dar ideală ar fi a­ceastă locație. Se va majora, astfel, pa­tri­moniul instituției de învățământ. Agri­cul­tură sau zootehnie fără practică nu se prea poate, așa că ne va fi un real suport în demersul edu­ca­țional”, a transmis profesorul Octav Cismaşiu (foto), di­rec­to­rul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu. Reamintim că sta­ţiunea de cercetare pomicolă a fost în­fiin­ţată în 1957, sub denumirea de Sta­ţi­u­nea Experimentală Geoagiu, cu scopul de a elabora şi difuza material pomicol şi soiuri noi pentru zona de sud-vest a Transilvaniei. Apoi, în 1959, s-a adăugat ca domeniu de cercetare şi legumicul­tură, pentru ca din 1977 staţiunea să aibă sarcini de cercetare şi producţie po­micolă, cu obiective de coordonare în judeţele Hunedoara şi Alba. În 1977 s-a stabilit un program amplu de îmbu­nă­tă­ţire a sortimentului la nuc, atât prin se­lecţia individuală cât şi prin hibridarea sexuală dirijată, Staţiunea Experimen­tală devenind Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu (S.C.D.P. Geoagiu). Pe vremuri, a deţinut cea mai mare pepinieră din ţară şi producea peste un million de pomi fructiferi, arbori şi arbuşti, livraţi atât pe piaţa internă cât şi la export.