Comunitate

Trecerea stațiunii pomicole din Geoagiu sub tutela Liceului Agricol a rămas o chestiune de scurt timp

Magdalena Șerban

Mai e puțin până când Stațiunea de Cercetare și Producție Pomicolă din Geoagiu va trece, oficial, în ad­mi­nis­trarea Liceului Tehnologic „Alexandru Borza” din localitate. Asta, după ce plenul Camerei Deputaților a adus mo­dificări Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe lonescu Şiseşti şi a sistemului de cercetare – dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei ali­mentare, pentru a se evita distrugerea definitivă a patrimoniului.

 

Emblematică pentru Transilvania

„Încă nu suntem proprietari cu acte în regulă, cum s-ar spune, dar așteptăm ca după parcurgerea tuturor etapelor biro­cratice să intrăm în posesia obiectivului. Trebuie să apară în Monitorul Oficial, să vedem cine și cum va face predarea, tre­buie făcute un audit și o evaluare, deci tre­buie totul parcurs. E păcat să rămână doar o amintire frumoasă a co­mu­nității de aici, la fel ca întreaga acti­vi­tate știin­ți­fică și de cercetare. După cum se știe, S.C.P.P. Geoagiu nu mai are ca­pa­citate de finanţare și nici eligibilitate în a acesa fonduri, deținând doar o su­prafaţă de te­ren de 6,48 ha (curţi și construcţii). Nu știm situația exactă a clădirilor, dar după raportul de evaluare vom cunoaște toa­te datele. Cert este că pe noi ne va ajuta în procesul didactic, urmând ca ferma școlii să fie dezvoltată aici. În momentul de față, avem fermă, dar ideală ar fi a­ceastă locație. Se va majora, astfel, pa­tri­moniul instituției de învățământ. Agri­cul­tură sau zootehnie fără practică nu se prea poate, așa că ne va fi un real suport în demersul edu­ca­țional”, a transmis profesorul Octav Cismaşiu (foto), di­rec­to­rul Liceului Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Geoagiu. Reamintim că sta­ţiunea de cercetare pomicolă a fost în­fiin­ţată în 1957, sub denumirea de Sta­ţi­u­nea Experimentală Geoagiu, cu scopul de a elabora şi difuza material pomicol şi soiuri noi pentru zona de sud-vest a Transilvaniei. Apoi, în 1959, s-a adăugat ca domeniu de cercetare şi legumicul­tură, pentru ca din 1977 staţiunea să aibă sarcini de cercetare şi producţie po­micolă, cu obiective de coordonare în judeţele Hunedoara şi Alba. În 1977 s-a stabilit un program amplu de îmbu­nă­tă­ţire a sortimentului la nuc, atât prin se­lecţia individuală cât şi prin hibridarea sexuală dirijată, Staţiunea Experimen­tală devenind Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Geoagiu (S.C.D.P. Geoagiu). Pe vremuri, a deţinut cea mai mare pepinieră din ţară şi producea peste un million de pomi fructiferi, arbori şi arbuşti, livraţi atât pe piaţa internă cât şi la export.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura