O nouă investiție parafată pentru Vorța, din fonduri nerambursabile

Magdalena Șerban

Primarul din Vorța, Emil Radu Bureană (foto), a semnat contractul de finanțare pentru o investiție în valoare de 1.144.421 lei pentru reabil­itarea clădirii administrației publice locale. Demersul a fost accesat și câștigat prin Planul Național de Re­dresare și Reziliență (PNRR).

 

Costuri reduse

„Am semnat contractul de finanțare pentru reabilitarea moderată a sediului primăriei, în scopul eficientizării ener­ge­tice. Asta va însemna în mod clar consum mai mic, deci automat și costuri reduse la capitolul încălzire. Noi am reușit să mai facem câte ceva la partea de interioare, în special, dar e nevoie de câteva lucrări ample. Edificiul e vechi și ca atare, vremea și-a pus am­prenta. În primul rând trebuie să ne ocupăm de anvelopare, care trebuie să fie con­formă standardelor tehnice în vigoare, iar apoi să vedem ce se va decide și legat de acoperiș. Vrem să punem panouri fotovoltaice pentru a micșora și mai mult consumul și a ne folosi de energia verde. Încă de la în­ceput am discutat cu consultantul, le­gat de acest aspect. Vom face o eva­luare detaliată. Momentan avem cen­trală pe lemne, iar în funcție de ceea ce se va stabili în raportul tehnic vom cu­prinde ca și lucrări și unele de înlocuire, dacă situația o cere. Tot recent am mai depus prin Grupul de Acțiune Locală Sargeția și un proiect pentru reparații la acoperișul căminului cultural din satul Coaja. Plouă înăuntru, lăcașul dete­ri­o­rându-se con­siderabil, în timp. A fost declarat eligibil și așteptăm să sem­năm contractul de finanțare. Avem și chel­tu­ieli pentru care vom apela la spri­jin financiar din bugetul local”, a arătat primarul din Vorța, Emil Radu Bureană. Despre posibilitățile puse la bătaie de PNRR, edilul a mai spus că se simte o oarecare reașezare investițională, tre­cându-se într-o fază administrativă care cere viziune pe termen mediu și lung. Cei cu preconcepții și autoim­puneri nu vor face față noilor valuri in­vestiționale, condamnându-și comu­ni­tă­țile la stag­nare. De altfel, inclusiv în ce privește finanţarea PNRR s-a simțit un vânt al noului. A fost alocată cu ajutorul unei platforme digitale puse la dis­poziţie de Ministerul Dezvoltării, astfel că auto­rităţile publice au putut consulta fon­durile disponibile prestabilite pentru localitatea respectivă, tipurile de pro­iecte care erau eligibile, iar în acest mod au putut să aleagă în funcţie de stra­tegia de dezvoltare abordată.