Comunitate

Și cetățenii din comuna Luncoiu de Jos pot beneficia de reducere la prețul energiei electrice

Magdalena Șerban

Acordarea reducerii de 50 la sută a preţului final al energiei electrice afe­rent contractului de furnizare pentru familiile sau persoanele fizice singure, cu domiciliul stabil sau care locuiesc efectiv în comuna Luncoiu de Jos se poate face în baza unei cereri ce trebuie depusă până în 16 august 2022, anunță conducerea locală.

Sprijin ce nu trebuie ratat
„În vederea acordării acestor reduceri prevăzute de cadrul legal, îi invităm pe cei care locuiesc într-unul din satele apar­ținătoare comunei noastre (Luncoiu de Jos, Luncoiu de Sus, Stejărel, Podele, Dudești) să depună la sediul Primăriei Comunei Luncoiu de Jos, situat pe Strada Principală, Nr. 80A sau pe adresa de
e-mail [email protected], cererea pentru acordarea reducerii în cuantum de 50 de procente, însoțită de ur­mătoarele acte justificative: docu­mentul de atestare a domiciliului stabil (buletin/carte de identitate); declarație pe propria răspundere sancționabilă conform legii, pentru declarații false cu privire la respectarea prevederilor le­gale referitoare la pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a ve­ge­tației forestiere din afara acesteia, des­fășurarea activităților economice, pre­cum și copia ultimei facturi emise de fur­ni­zor pentru energie electrică (în sco­pul identificării furnizorului). Cererea, însoțită de cele menționate mai sus, se poate depune până în 16 august 2022 (de luni – vineri, între orele 09:00 – 15:00). Informații suplimentare primiți la numărul de telefon: 0254/684.610. Nu beneficiază de astfel de drepturi per­soa­nele fizice care nu și-au achitat fac­turile scadente la termen; persoanele fizice vinovate de încălcarea preve­de­rilor legale referitoare la: pescuitul, vânatul și exploatarea fondului forestier, a vegetației forestiere din afara aces­teia; cele care desfășoară activități eco­nomice (persoanele juridice)”, a anunțat primarul din Luncoiu de Jos, Călin Dud (foto).

O nouă stipulare legislativă
De asemenea, o altă veste bună este că în ce privește consumatorii casnici din România, ei nu vor mai plăti pentru racordarea la rețelele de curent electric și gaze naturale. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare după stabilirea normelor de punere în aplicare de către Autoritatea Națională de Reglementare în Energie – ANRE. Astfel, operatorii de distribuție sunt cei care au obligația să asigure finanțarea și rea­lizarea lucrărilor de modernizare/ extin­dere a rețelei electrice în vederea ra­cordarii tuturor solicitanților aflați în intravilanul localităților din perimetrul concesionat. Totodată, consumatorii casnici care aleg să plătească racor­darea din buzunarul propriu, pentru a avea acces mai repede la rețea, își vor primi banii înapoi pentru aceste lucrări, de la distribuitor, în termen de maximum 5 ani, inclusiv valoarea lucrărilor de pro­iectare. În cazul clienților non-cas­nici, cu excepția micilor întreprinzători (II, PFA, IF) și a instituțiilor publice, costurile nu se rambursează, dar activele rezultate în urma lucrărilor rămân în proprietatea clientului, operatorul de distribuție ocupându-se doar de exploatarea lor, fără a mai deveni proprietar, cum se în­tâmpla până acum.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura