Politica si administratie

Sanatoriul din Brad, finanțare pentru dezvoltarea unor noi servicii medicale, ambulatoriu modern, achiziție de aparatură de ultimă generație și programe de screening

Magdalena Șerban

Până la finele acestei luni, Sanatoriul de Penumoftiziologie Brad, în parte­ne­riat cu Consiliul Județean Hunedoara va depune o cerere de finanțare în va­loare de 4.000.000 de euro, în cadrul apelului „Investiții în infrastructura pu­blică a ambulatoriilor implicate în im­ple­mentarea de programe de scre­ening”. Scopul proiectului este dez­voltarea unor noi servicii medicale și în egală măsură mărirea adresabilității unității sanitare.

Trei noi specialități: Oncologie, Cardiologie și Diabet. Screening pentru boli infecțioase
Prin acest proiect, se are în vedere cons­truirea unui corp nou, dedicat strict activităţii ambulatoriului integrat al sanatoriutui, unde va fi asigurată asis­tenţa medicală de specialitate, curativă şi de recuperare, putându-se efectua exa­minări, investigaţii paraclinice, pre­cum şi acte terapeutice realizate sub su­praveghere medicală, într-o singură lo­caţie. Astfel, se prevede achiziția de apa­ratură medicală de ultimă generație, prin dezvoltarea programelor de screening și de depistare precoce pentru boli ne­trans­misibile, cu impact asupra sănătății publice (diverse forme de cancer, diabet, boli cardiovasculare și respiratorii), dar și screening pentru boli infecțioase (hepa­tită, HIV/SIDA, tuberculoză). Prin urmare, diversificarea serviciilor medicale fur­ni­zare va conduce la creșterea adresa­bi­li­tății instituției sanitare, prin extinderea ac­tivității clinice cu trei noi specialități (on­cologie, cardiologie și diabet) și dez­voltarea celei paraclinice. Asta va duce la scăderea numărului de decese din cau­ze prevenibile și din cauze tratabile. Noul edificiu va asigura toate condiţiile ne­ce­sare pentru efectuarea întregii game de investigaţii, atât pentru bolnavii spi­ta­lizaţi în sanatoriu cât şi pentru cei pre­zentaţi în ambulatoriu prin cabinetele me­dicale în cele 5 specialități (pneumo­lo­gie, medicină internă, diabet, cardiolo­gie, oncologie), prin laboratorul de ex­plo­rări funcţionale, laboratorul de analize medicale și prin laboratorul de radiologie și imagistică medicală (cu unitate de ra­diologie digitală, unitate de imagistică me­dicală de înaltă performanţă – to­mografie computerizată și ecografie). Toto­dată, implementarea acestui o­biec­tiv va duce la asigurarea circuitelor func­țio­nale spitalicești și la minimalizarea ris­cului legat de apariția infecțiilor no­so­comiale.

Efort comun, dar merite datorate implicării președintelui Consiliului Județean – Laurențiu Nistor
,,Realizarea acestei investiții înseamnă servicii medicale preventive, care intră în categoria serviciilor esențiale pentru populație. Echipamentele noi achiziți­o­nate în vederea dotării ambulatoriului vor conduce la reducerea timpului de diag­­nosticare și tratament, reducerea nu­­mărului de pacienți redirecționați că­tre alte unități medicale, a numărului de internări, și, cel mai important, re­du­cerea numărul de decese din cauze pre­ve­nibile și din cauze tratabile. Vreau să sub­li­niez faptul că președintele Con­si­liu­lui Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor, prin investițiile realizate în ultimii ani în unitățile sanitare din subordine a fă­cut din SĂNĂTATEA HUNEDORENILOR O PRIORITATE. De aceea doresc să-i mulțumesc în mod special, precum și echipei de pro­fe­sio­niști din cadrul UAT Județul Hunedoara, pentru implicare și munca depusă pen­tru ca acest proiect să devină realitate”, a transmis Liliana Stolnicu (foto), ma­na­gerul Sanatoriului de Penumoftiziologie Brad.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura