Comunitate

Cum simți că vara e aproape? Stațiunea Geoagiu-Băi își deschide porțile estivale

Magdalena Șerban

Primăria și Consiliul Local al Ora­șu­lui Geoagiu împreună cu Direcția Generală de Administrare Mo­nu­men­te și Promovare Turistică a județului Hunedoara și Băile Daco Romane Geoagiu-Băi anunță deschiderea ofi­cială a sezonului estival în stațiune, eve­niment ce va avea loc vineri, 31 mai, începând cu ora 11.00.

Clădită pe ruinele termelor antice
,,Denumirea ce i se atribuie stațiunii Geoagiu-Băi, aceea de dar al Meta­li­ferilor, poate fi interpretată fie ca sim­bol al varietății de bogății minerale cu­prinse în adâncurile pământului, fie ca expresie a multiplelor calități curative ale apelor sale minerale. Prin ofertele sale, se adresează atât turismului bal­ne­ar cât și turismului de agrement. Într-un astfel de context, promovarea prin dis­tracție și evenimente a acestor me­lea­guri binecuvântate reprezintă un factor pentru atragerea unui număr cât mai mare de turiști în aceste locuri în­căr­cate de istorie și frumuseți naturale. Aș dori să le urez succes în activitate agen­ţilor economici și să mulţumesc întregii echipe a primăriei şi conducerii Com­plexului Băile Daco-Romane pentru im­plicare. Vă aştep­tăm să vă petreceţi zilele de vară la noi în staţiune şi să re­des­coperiţi puterile apei termale, curele cu ape minerale bogate în mag­neziu şi calciu şi mai ales specificul unor arealuri pline de sim­boluri”, a fost me­sajul transmis de Vasile Cărăguţ (foto), primarul oraşului Geoagiu. De rea­min­tit: Complexul Băile Daco – Romane dis­pune de patru bazine, dintre care unul – de dimen­siuni medii, unul pentru copii și două destinate înotătorilor. Suprafața totală este de 23.000 de metri pătrați, iar turiștii care aleg a­ceastă locație pen­tru petrecerea tim­pului liber au la dis­poziție 120 de cabine în care să își schimbe vestimentația și pes­te 3.000 de șezlonguri plus parcare și puncte de servire a mesei. Staţiunea fiind un puternic motor turistic, ad­mi­nis­traţia locală pune accent pe dez­vol­ta­rea zonei, iar modernizarea se con­tu­rează în timp şi implică atragerea cât mai multor fonduri europene. Mai tre­buie amintit că în anul 2010, Geoagiu-Băi a fost desemnată câștigătoare ca Destinație Europeană de Excelență din România în cadrul concursului EDEN – European Destinations of Excellence care a avut ca temă turismul acvatic. Aici funcționează un Centru de In­for­mare Turistică, ce pune la dispoziţia vi­zi­tatorilor o serie de pliante, broşuri şi itinerarii. Totul, gratuit. Drumul spre sta­­țiune e ca-n palmă, conducerea Con­si­liu­lui Județean Hunedoara do­rind să cre­eze condiții confortabile de trafic, ide­ale atât pentru comunitate cât și pen­tru cei care trec pragul me­lea­gu­rilor.

Programul zilei :
– ora 11:00 – deschiderea oficială a sezonului estival ;
– slujba religioasă ;
– cuvântul de deschidere al primarului oraşului Geoagiu şi discursurile invi­ta­ţilor prezenţi la eveniment;
– ora 12:00 – program muzical;
– ora 13:00 – program de ştrand.

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura