Politica si administratie

Salariații din Finanțe nu pot încă declanșa greva generală

Ieri, a avut loc, la București, Con­si­liul Național al Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, organul de conducere colectiv care poate de­cide declanșarea grevei generale la nivel național, ca reacție la faptul că, după 10 zile de proteste, Guvernul nu a pus în aplicare angajamentele asu­mate de ministrul finanțelor prin Pro­cesul verbal încheiat cu organizațiile sindicale în data de 11 august 2023.

S-a terminat cu discuțiile
Biroul Executiv a solicitat o întâlnire cu primul ministru al României, infor­mându-l concomitent despre riscul es­caladării conflictului, cu reper­cu­siuni asupra bunei funcționări a insti­tu­țiilor statului.
Federația Națională a Sindicatelor din Finanțe are semnăturile pentru sus­ținerea grevei generale de la 75 la sută dintre colegi, care consideră că perioada discuțiilor, negocierilor și așteptărilor de soluționare amiabilă a luat sfârșit.
„În toate aceste ultime 2 săptămâni de proteste spontane, colegii noștri s-au comportat corect față de contri­bua­bili și și-au respectat atribuțiile de serviciu în ceea ce privește colectarea veniturilor la bugetul statului, depă­șind planul de încasări stabilit. Sin­gu­rele dorințe ale colegilor noștri se referă la respectarea angajamentelor asumate de către Guvern, respectiv a­cordarea importanței cuvenite acestui sistem strategic, de siguranță na­țio­nală, care desfășoară activitatea de co­lectare și administrare a veniturilor, combaterea fraudei, evaziunii fiscale și contrabandei. Am fost la Ministerul Muncii și la Finanțe, nu vom renunța la proteste până ce nu ni se aprobă toate doleanțele noastre”, a spus Mircea Igreț, liderul sindical al finanțiștilor din județul Hunedoara.
Reamintim că de 14 zile, salariații din Finanțele Publice protestează pentru salarii mai mari. (A.N.)