ComunitatePolitica si administratie

S-a recepționat noua sală de sport din Băcia

Magdalena Șerban

Comuna Băcia are o sală nouă de sport, zilele trecute făcându-se re­cep­ția lucrărilor. Demersul s-a materializat prin Compania Națională de Investiții (CNI), iar prin aceeași entitate urmează să fie modernizate și alte obiective.

 

Încă trei, în curând

„Noua sală are o suprafață utilă de 388 mp, implicând un teren de joc de 170 mp, un depozit de materiale spor­tive, un cabinet medical, două vestiare pentru băieți și două pentru fete, două săli de dușuri, două grupuri sanitare, două spălătoare, birou, vestiar, alt grup sanitar, sală de duș profesori și o sală pen­tru centrala termică. Locația va pu­tea fi utilizată de către un grup (o clasă) de 30 de elevi. Este destinată doar uzului școlar, nefiind pusă în circuitul larg. De altfel, este singura sală de sport, la nivel de comună. Toate lucrările care țin de con­strucția ei au fost exe­cu­tate din fon­duri obținute de la Compania Națională de In­ves­tiții, iar restul a avut la bază bu­getul local (împrejmuire, ame­na­jare par­care, racor­da­re la utilități – cu­rent, gaze, apă, ca­nal). Ce mai vreau să pre­cizez este că tot prin CNI se vor face re­a­bi­litări, extin­deri și dotări la gră­di­nița din satul principal (va avea program prelungit, iar mo­mentan nu este func­țio­nală, dat fiind faptul că am mutat co­pilașii de acolo), la dispensarul medical și la căminul cultu­ral din localitatea Totia. Pentru toa­te cele enumerate am predat am­pla­sa­mentul către CNI. Așteptăm atribuirea și înce­pe­rea lucrărilor”, a precizat Florin Alba (foto), primarul din Băcia. Reamintim, CNI are ca principal obiect de activitate executarea pro­gramelor de interes public sau social în domeniul cons­truc­ţiilor, aprobate de către Ministerul Dez­vol­tării Regionale și Administraţiei Pu­blice. În implementare, se au în vedere solicitările primite de la autoritățile pu­blice locale și de la alți potențiali be­ne­ficiari, în scopul corelării acestor in­ves­tiții cu necesitățile din teritoriu. Prin­ci­pa­lele domenii vizate sunt sport de masă sau de performanță (subprogramele săli de sport, bazine de înot și complexuri spor­tive, patinoare), Cultură și învă­ță­mânt (sub­pro­gra­mele așezăminte culturale, ins­ti­tuții de învățământ superior de stat, săli de cinema), Social (sub­pro­gra­mele unități sanitare în mediul urban, lucrări în primă ur­gență), Justiție (obiec­ti­vele realizate în baza ce­lor două me­mo­ran­du­muri în­che­iate între Mi­nis­terul Dez­voltării Re­gionale și Ad­mi­nis­trației Pu­blice, Mi­nisterul Public și Mi­nis­terul Jus­tiției, res­pectiv Ser­­vi­ciul Ro­mân de In­for­mații).

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura