Actualitate

Proteste împotriva discriminării salariale

Angajaţii din Agenţia pentru Pro­tec­ţia Mediului Hunedoara au declanșat ieri un protest spontan împotriva dis­criminării salariale, alături de colegii din celelalte agenții județene de protecția mediului.

Au dat exemplul altor instituții
„Aproximativ 1.400 de salariați din întreaga țară, sunt profund indignați de discriminarea salarială la care sunt supuși în comparație cu colegii lor din alte agenţii și instituții județene, cărora li s-au stabilit salariile la nivelul celor de la nivel central prin OUG 128/2023.
Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara își desfășoară activitatea sub coordonarea Agenției Naționale pen­tru Protecția Mediului și are aceleași res­ponsabilități și atribuții în im­ple­men­tarea politicilor și a legislației în domeniul protecției mediului la nivel județean. Este esențial ca această egalitate să se reflecte și în nivelul salariilor.
Nu cerem decât alinierea salariilor, așa cum s-a procedat și în cazul altor ins­ti­tuții. Nu solicităm privilegii suplimentare față de alte instituții județene, ci doar încetarea discriminării și respectarea drep­turilor noastre legitime! Senatul României a luat deja măsuri pentru a co­recta această injustiție, adoptând un amen­dament pentru eliminarea discri­mi­nării salariale. Cu toate acestea, pro­iec­tul de lege a rămas blocat în Camera Depu­taților, iar nenumăratele demersuri fă­cute pentru obținerea drepturilor noas­tre legitime au fost ignorate și res­pinse.
Importanța activității noastre va de­veni evidentă atunci când angajații își vor întrerupe activitatea și vor protesta. Pro­iecte finanțate din fonduri europene și naționale, inclusiv cele din cadrul PNRR, așteaptă actele de reglementare ne­ce­sare, iar orice întârziere va afecta im­ple­mentarea acestora. Întreruperile în func­ționarea Rețelei Naționale de Monito­ri­zare a Calității Aerului, un obiectiv de in­te­res național, vor avea consecințe gra­ve. Protestele ce vor urma, inclusiv gre­va generală, sunt expresia hotărârii noas­tre de a lupta pentru dreptate și echi­tate în tratamentul salarial. Ne an­gajăm să continuăm această luptă până când drepturile noastre sunt respectate și nedreptatea salarială este eliminate”, anunță cei de la APM Deva într-un co­municat. (A.N.)

Descoperă mai multe la Stiri si informatii din judetul Hunedoara. Mesagerul Hunedorean

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura